Återvinning

Varför ska vi återvinna?

Återvinning är bra för miljön av flera skäl. Idag förbrukar världens befolkning mer än av vad jorden klarar av att producera. Det är vår konsumtion som belastar världens odlingsmark, betesfält, skogar och fiskevatten. Tack vare bland annat återvinning kan vi se till att naturens material inte försvinner ur kretsloppet lika fort.

Dina sopor kan också innehålla både farliga och värdefulla ämnen. När vi källsorterar kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö.

I Sverige är det lag på att vi ska sortera vårt avfall.

Återvinningscentral

På en ÅVC (återvinningscentral) får du slänga avfall som du inte får slänga i dina kärl hemma. I Luleå har vi fyra återvinningscentraler. De är bemannade med personal som kan hjälpa dig att sortera rätt och svara på frågor dina frågor. Här kan du lämna det mesta av det avfall som uppkommer i ditt hushåll, även farligt avfall. Som privatperson har du redan betalt genom din avfallstaxa. Det är vi som driver och äger alla återvinningscentraler i Luleå. Läs mer om våra återvinningscentraler 

Återvinningsstation

På en återvinningsstation (ÅVS) slänger du alla dina förpackningar och tidningar. I Luleå kommun finns det 47 återvinningsstationer. Det är FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen som driver återvinningsstationerna. Läs mer om återvinningsstationerna. 

Åvm logotyp

Återvinningsmarknaden

Återvinningsmarknaden drivs av Luleå kommun. Här kan du
lämna in saker som du tröttnat på men som någon annan kanske
kan ha glädje av. Läs mer om Återvinningsmarknaden.


 

Sidan uppdaterad: 2017-02-21

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: Stängt
Råneå ÅVC: 9-16
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: 9-16