Miljövänligt bränsle i tanken

Slambil

I syfte att reducera vår miljöpåverkan byter vi nu ut dieseln på huvuddelen av våra tunga fordon till det miljövänligare bränslet HVO. På så sätt minskar vi koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. 

Under de kommande veckorna ska våra bilar konverteras till det miljövänligare bränslet HVO. HVO är en vätebehandlad vegetabilisk olja, som på våra breddgrader främst kommer från raps och slakteriavfall. Den är till 100 procent förnyelsebar och kan användas till huvuddelen av våra tunga fordon. Magnus Zorn, Logistik- och produktionschef på Luleå Renhållning AB säger;

- Vi har ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem enligt standard
ISO 9001:2000  och ISO 14001 och detta är ett led i vårt miljöarbete. Vi är stolta över att vi genom denna åtgärd kan skapa en bättre miljö för invånarna i Luleå Kommun.

Minskningen av växthusgasutsläpp blir mellan 50 till 90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel. Exakt hur stor minskningen blir beror lite på vilken typ av avfall och råvara som använts vid tillverkningen. Hittills är det få biodrivmedel på marknaden som har lyckats att minska utsläppen så mycket som HVO.

- Då vi själva är verksamma inom miljö- och återvinningsbranschen känns det extra viktigt att vi gör vad vi kan för att minimera vår klimatpåverkan, fortsätter Magnus Zorn.

Enligt bränslebolagen är HVO även lämpligt i vårt klimat och ska inte frysa eller på annat sätt försämra fordonets prestanda vid kyla. Bränslet passar alla som vill minska sina CO2-utsläpp och om fler väljer ett biodrivmedel som det här kommer det att göra skillnad och kraftigt minska växthusgasutsläppen.

Kontaktpersoner:
Magnus Zorn, Logistik- och produktionschef, tfn 0920- 25 09 07

2016-05-12


Sidan uppdaterad: 2016-05-16