Kan jag bränna mina sopor på egen hand? 

När vi förbränner sopor bildas gaser som kan vara farliga för din hälsa. Därför får sopor bara förbrännas i särskilt godkända avfallsförbränningsanläggningar. Enligt Miljöbalken är det ett miljöbrott att bränna sina sopor själv och straffet kan bli fängelse. 

Sidan uppdaterad: 2016-03-22