Varför måste jag ha en brun tunna?


Enligt Luleå kommuns renhållningsföreskrifter ska matavfall sorteras ut. Alternativet är att kompostera matavfallet själv på den egna fastigheten.

Sidan uppdaterad: 2017-08-09