Varför ska jag betala grundavgift när jag har uppehåll i hämtning?

Renhållningsavgiften är uppdelad i en grundavgift och en hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgiften finansierar alla fasta kostnader, exempelvis återvinningscentraler, administration, information och räntekostnader. 
Om du har beställt uppehåll från hämtning så blir du bara befriad från kostnaden att få avfallet hämtat vid fastigheten, men grundavgiften kvarstår.

Sidan uppdaterad: 2016-03-22