Vilka egna hemkomposter godkänns? 

Alla komposter godkänns om behållaren är skadedjurssäker samt att komposten inte orsakar olägenhet för människa eller miljö.

Sidan uppdaterad: 2016-03-22