Vattenläcka Bärgarstigen
Se driftinformation >>

Tillsammans gör vi Luleå hållbart

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Har du fler frågor? Läs mer på vår sida med frågor och svar eller fritext-sök nedan.

Öppettider för våra
återvinnings­anläggningar.

Läs mer

Aktuell driftinformation


Läs mer…

Restavfallet, som tidigare kallades brännbart avfall är det som blir kvar när alla de andra stegen i källsorteringen är utförda. Det betyder att när du har sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och eventuellt matavfall är det bara den lilla resten kvar. Vi vill göra det lätt för dig att göra rätt och hoppas att vår vår digitala sorteringsguide nedan kan vara till hjälp.

Ta hjälp av vår digitala sorteringsguide

Här kan du snabbt få svar på hur du ska sortera ditt avfall. När avfallet hamnar på rätt ställe kan mer återbrukas och återvinnas och vi spar på jordens resurser.

När har jag tömning?

Fyll i din adress för att se när Lumire tömmer ditt avfall eller din brunn. Kom ihåg att ställa kärlen med öppningen mot gatan och med ett mellanrum på minst en halvmeter. 
Avvikande dagar för tömning av avfallskärl

Hyr en container till ditt företag

Felanmälan

Hitta närmaste återvinnings­station

Senaste nyheterna från Lumire

Läs mer i vårt nyhetsarkiv

”En förhoppning om att åter­bruket ökar”

Att ha en vision kan hjälpa och styra många gånger. Lumires vision är ”Vårt ansvar, skapa hållbar miljö”. Jag ställde mig frågan; vad innebär den för mig? För mig är det att vi på ett ansvarsfullt sätt gör vårt yttersta för att påverka och bidra till en hållbar miljö där vi bor idag.

Men också för att nästa generation ska ha en lika bra eller bättre plats att bo på här i Luleå. Lumire ska genom samverkan, innovation, trovärdighet och uthållighet vara en motor för att skapa förutsättningar för en hållbarare miljö i Luleå.

Läs mer…