Arbete pågår – så förbättras området vid Örnäs­rondellen och mackarna

Tidigare i somras skrev vi om området vid Örnäsrondellen och mackarna i Luleå, där det stora samhällsprojektet Östra länken med vatten- och avloppsuppgradering har hållit till en längre tid. Stefan Lindqvist, projektledare på Lumire och Julia Hjalmarsson, arbetsledare inom NCC (bilden) berättar mer om vad som hänt under sommaren och när arbetet beräknas vara klart:


– Just nu pågår arbetet med beläggning, plantering och vi arbetar samtidigt med återställande och förberedelse för återställande. Mängder av kantsten, en ny busshållplats, nya cykelställ, upphöjda gång- och cykelöverfarter finns redan på plats, berättar Lumires Stefan Lindqvist som är projektledare för Östra länken.

Mängder med människor rör sig vid platsen varje dag, och att skydda både de som passerar och alla som arbetar med projektet är alltid högsta prioritet. Samtidigt vill man inom projektet göra allt för att både hålla de ambitiösa tidplaner som finns och ändå hålla trafiken och rörligheten igång utan att det blir alltför mycket störningar. Men hur gör man för att tillgodose alla intressen och alla parter som blir delaktiga i ett sådant långsiktigt, stort projekt som Östra länken är – och ändå lyckas hålla tidplanen?

– Vi ligger helt enligt tidplanen, vi har arbetat hela vintern med vatten och avlopp och vi gör allt för att arbeta med olika moment under hela året, så gott det går. Vissa arbetsmoment går bara att genomföra under sommaren och hösten. När sommaren kom, var det dags för planteringar, kantsten, marksten, gång- och cykelvägar. Det är ett omfattande jobb på många plan. Vissa stunder har vi behövt stänga av men i det stora hela har vi lyckats hålla uppe öppenheten för alla trafikslag.

Finns det något som du ser som orosmoment framöver?

– Vi har koll på det som händer, vi har haft ett omfattande jobb i sommar gällande gatujobb och nu drar det ihop sig mot slutbesiktning i oktober, då allt ska vara på plats. Det handlar nu också om att arbeta med de sista markförberedande arbetet inför bland annat att lägga asfalt på stora ytor, som finns kvar att göra. Sedan är det en del planteringar som återstår också.

Har Luleåborna varit tålmodiga?

– Ja det tycker jag, och vi är tacksamma över att folk kommer med förslag och även kritik. Då tittar vi på dessa synpunkter och ibland kan vi hitta alternativa lösningar som förbättrar läget, säger Stefan Lindqvist.

Nära 500 meter kantsten är bara en av ingredienserna när det handlar om återställande och förskönande vid Örnäsrondellen och mackarna i Luleå. ”Området blir klart grönare”, berättar Julia Hjalmarsson, arbetsledare på NCC som är partner inom Östra länken-projektet.

Julia Hjalmarsson, arbetsledare för NCC som är partner i projektet berättar att det har hänt mycket gällande återställande och förbättringsarbete sedan sommarens start. Vägarna och ytorna inom området har fått nya höjder, vilket innebär att man har schaktat ut större områden i samband med det nya vatten- och avloppsnätet har placerats. Det handlar inte om en återställning, utan hela området har fått ett nytt utseende med nya höjdsättningar, gång och cykelvägar, belysning, planteringar, eldragningar, signal och trafikljus bland mycket annat. Allt för att för att förflytta sig mot en mer stadsnära, säkrare, kuperad och mer visuellt tilltalande plats för Luleåborna.

– Området blir klart grönare, ett vackrare område. Det blir en stor förändring, utseendemässigt. Det är samtidigt ett ganska utmanande och svårt område att arbeta inom då det varit etablerat och hårt trafikerat under många år, med allt som följer därtill både under och ovan jord. Det går inte att gräva upp allt på en och samma gång, då hade inte livet runt omkring fungerat. Det finns också många parter och intressen att lyssna till och agera med, vilket vi gör för att undvika ”dubbeljobb”, berättar Julia Hjalmarsson avslutningsvis.