Återbruks­mottagningen på Risslan stänger tillfälligt för ombygg­nation

Från måndag 12 december och till och med söndag 18 december håller återbruksmottagningen på Risslan stängt, vilket beror på att mottagningen byggs om och får ett nytt utseende för att kunna ta emot återbruk från Luleåborna på ett mer effektivt sätt. Övriga delar av Risslans återvinningscentral och Hållbarhetshuset håller öppet enligt ordinarie öppettider.


För att få en tydligare sortering och ännu fler saker ska kunna gå vidare till nya ägare kommer Lumire att genomföra en ombyggnation av återbruksmottagningen på Risslans återvinningscentral i Luleå. Själva ombyggnationen tar en vecka och från och med den 19 december möts Luleåborna av ett nytt system i återbruksmottagningen, med tydligt uppmärkta områden för de saker som ska lämnas för vidare användning.

– Det blir tydligt för Luleåborna när det gäller både källsortering och att lämna in till återbruk, det vill säga att man redan hemma delar upp sakerna i olika grupper eller typ av saker. På samma sätt som vi delar upp plast och kartong redan i hemmet delar vi nu upp så att det som ska gå vidare, också delas upp i olika grupper vid inlämning. Det vi önskar nu är att man redan innan man kommer till återbruksmottagningen har delat upp det som ska lämnas in; hela och rena kläder separeras från porslin, böcker och så vidare, säger Jenny Widmark, Hållbarhets- och kommunikationschef på Lumire (bilden nedan) och tillägger:

– En annan anledning är också att när kläder och saker blandas i en säck eller påse riskerar sakerna att ta skada av varandra.

Människa vid cementvägg och gul galge

Sedan Risslan öppnade vid årsskiftet har Luleåborna varit flitiga med att besöka återvinningscentralen och även med att lämna in saker och ting för vidare användning. Förutom att stora delar av de inlämnade sakerna, möblerna och kläderna går via Hållbarhetshuset, second hand-butiken Samlat till nya nöjda ägare genomför Lumire en hel del samarbete med skolor och organisationer som kan ha nytta och nöje av det som lämnats in.

– Våra återbruksmottagningar på våra övriga återvinningscentraler i Luleå (Antnäs, Råneå och Sunderbyn och Returpunkt Centrum) har öppet som vanligt och vi är i kontakt med övriga återbruksaktörer i Luleå om den kommande stängningen så de är varskodda, berättar Jenny Widmark, Hållbarhets- och kommunikationschef på Lumire avslutningsvis.