Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Återställande klart vid Bromsargatan på Notviken

Vatten- och avloppsprojektet Östra länken fortsätter under ett antal år, och delmål kan bockas av allt eftersom. Vid Bromsargatan och Boggiegatan på Notviken i Luleå har ett område med grönytor använts som uppsamlingsplats, och nu är besiktning klar, staket och inhägnad har tagits bort och området återställs successivt. Erik Edenroth, Kvalitets- och miljöansvarig på NCC (bilden) som är partner i projektet berättar mer:


Vad har skett vid Bromsargatan?

– Det har varit ett förvaringsutrymme för vatten- och avloppsmaterial som exempelvis rör för både avloppsvatten och dricksvatten. De har olika storlekar, och tar ganska mycket plats. Vi har använt denna plats under några års tid, sedan 2019,  då vi arbetat med Östra länken-projektet vid Tuna, Mjölkudden, Notviken och mot Storheden.

Hur har det påverkat de boende och de som rör sig i området?

– Det är nog mest synligt, det har varit rejält inhägnat och med stängsel runtom vilket beror på att säkerhet och trygghet är allra viktigast.

Hur har återställandet gått till och med vilket syfte?

– Nu kommer det att bli grönytor igen. Redan nu är stängsel och inhägnad borttaget så det ser mer öppet och luftigt ut för de som passerar. Vi har genomfört en slutbesiktning och allt är godkänt från parkförvaltningen inom Luleå kommun, förklarar Erik Edenroth avslutningsvis.