Återvinning och avfall

Vad är ett gott liv? För oss på Lumire innebär vårt grunduppdrag att vi är med och formar ett Luleå som är hållbart på lång sikt, där människor, djur och natur tas väl om hand. Här behöver vi alla hjälpas åt och vi är stolta över det engagemang och den kunskap som finns hos Luleåborna gällande hållbarhet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra olika insatser och tillsammans hittar vi vardagssmarta lösningar.


Vi ser till att ditt avfall tas om hand, återbrukas eller återvinns med den bästa tekniken. Vi hanterar närmare 55 000 ton avfall per år som vi samlar in från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå. Vi driver fyra återvinningscentraler i Luleå och i Sunderbyn finns även en avfallsanläggning. Genom att delta inom samhällsutvecklingen med stort engagemang för hållbarhetsfrågor bidrar vi till att forma den framtida staden och landsbygden.


Läs mer om…

Bild på en glödlampa med streck som symboliserar ljus mot gul bakgrund.
Återvinningens ABC
Bild på ett kläder som hänger i rad på galgar
Återbruk och avfall
Bild på en pojke som öppnar ett avfallskärl
Avfallsplan
Tjänster företag
Bild på en sopbil som lyfter ett grönt avfallskärl, i bakgrunden syns ett brunt kärl och en gata.
Tjänster privat