Återvinningens ABC

Hur kan en göra för att leva så hållbart som möjligt? Vi på Lumire vill stötta dig med tips, kunskap och även göra din vardag enklare – såväl i ditt hem, som på våra platser för uppsamling av avfall eller insamling av det som ska återbrukas.


Läs mer om…

Illustration av avfallstrappan med stegen sett uppifrån: Förebygga, återanvända, återvinna, energiåtervinna och slutligen deponera
Avfallstrappan
Bild på matavfall, en halv tomat, äggskal, ett äpple, kaffesump och en tepåse.
Bästa sorteringsguiden
Bild på en glödlampa med streck som symboliserar ljus mot gul bakgrund.
Checklista och tips

Avfallstrappan handlar på ett högre plan om att nå EU:s miljömål, och den är även till hjälp för oss som individer. Bästa sorteringsguiden reder ut hur saker och ting ska sorteras och återvinnas. Checklistor och tips hoppas vi ska vara till hjälp för dig för att kunna leva hållbart och miljövänligt.