Avfallstrappan

Avafallstrappan anger i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör användas och den grundar sig på EU-direktiv. Den används för att uppnå EUs miljömål och prioriteringsordningen innefattar fem steg – att förebygga genom att minimera avfall är primärt mål.

Illustration som visar avfallstrappans olika steg: förebygga återanvända, återvinna, energiåtervinna och deponera.

Illustration som visar avfallstrappan med stegen förebygga, återanvända, återvinna, energiåtervinna och deponera.

1. Förebygga och minimera mängden avfall

I första hand ska vi se till att det skapas skapa så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Det kan ske genom att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt. På så sätt spar vi på jordens resurser och undviker att farliga ämnen sprids i naturen.

2. Förbereda för att återanvända så mycket material som det går

Det avfall som finns ska vi försöka återanvända i så stor utsträckning som möjligt. Ibland har vi inte längre användning för våra saker. Kanske har vi vuxit ur våra skor eller slutat med en hobby? En pryl som du vill bli av med kan vara just vad någon annan letar efter. Genom att lämna saker/kläder till återbruk istället för att kasta gör att någon annan kan bruka dem vidare.

3. Återvinna material som inte går att återanvända

Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det görs till exempel genom att sortera förpackningar, kompostera och panta burkar.

4. Energiåtervinna det avfall som inte går att materialåtervinna

Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas för att på så sätt kunna omvandla energin i avfallet till el och värme.

5. I sista hand, deponering

Deponera det avfall som inte kan användas som resurs. Det avfall som ska tas ur kretsloppet och som inte kan hanteras på annat sätt.