Bild på en glödlampa med gul bakgrund

Checklista och tips

Vi på Lumire tar hand om Luleåbornas avfall och allt som kan återvinnas. Det gör vi på bästa sätt tillsammans, tack vare att du sorterar matavfall, returpapper, förpackningar, farligt avfall samt grovavfall och lämnar det till återvinning. Det är lagstadgat, och till stor hjälp för att vi ska få ett Luleå som är hållbart över tid.


Checklista för att minska ditt avfall

Generellt är det alltid klokt att fundera på om något behöver köpas nyproducerat. Kanske kan du låna saken du behöver av någon, och denne person i sin tur kan låna något från dig? Finns saken att hitta på en begagnatplats, eller möjligen second hand på annat vis? Delnings- eller cirkulärekonomin blir alltmer omtalad och används av allt fler, vilket är till stor fördel för vår miljö och natur och även oss själva.

I våra hushåll är matsvinnet en av de största posterna, som gör stor skillnad för vår miljö beroende på hur vi hanterar det. Matsvinn är livsmedel som producerats i syfte att bli mat, men som av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan och den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen. Det är därför positivt att alltfler livsmedelsproducenter uppmanar oss konsumenter att alltid lukta och smaka, istället för att endast gå på så kallat bäst-före-datum då produkterna ofta håller längre. Matavfall innehåller energi och näringsämnen som kan göra stor nytta. Om du lägger matavfall i det som är brännbart avfall så bränns det och blir till energi. Det låter ju bra. Men matavfallet gör ännu större nytta om du sorterar det så att det kan samlas ihop och rötas i en biogasanläggning. Då får vi biogödsel som bidrar till hållbar odling. Vi får också biogas som kan driva Luleås bussar och sopbilar vilket är mycket bättre för miljön.

Visste du att…

 • Varje år slänger hushåll i Sverige cirka 19 kg ätbar mat per person. Det som oftast blir matsvinn är frukt, grönsaker, bröd och matrester. Dessutom hälls 18 kg mat och dryck ut i vasken per år och person – ofta kaffe, te eller mejeriprodukter.
 • Om det inte fanns något matsvinn i världen skulle ytterligare tre miljarder människor slippa hunger.
 • En tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp.
 • Om matsvinn var ett land vore det den tredje största utsläpparen av växthusgaser i världen, efter Kina och USA.
 • Att minska matsvinnet i världen är ett viktigt bidrag till klimatet, därför har FN som mål i Agenda 2030 att halvera det globala matsvinnet, och minska svinn och förluster i hela livsmedelskedjan

Källa: Livsmedelsverket.se

Matavfallspåsar

Använd kommunens godkända matavfallspåsar som är gjorda av majsstärkelse, vilket gör kompostpåsarna komposterbara. Påsarna är en färskvara och kan lätt gå sönder om de har blivit för gamla. Förvara gärna påsarna i kylen så håller de längre. Matvafallspåsar delas ut till ditt hushåll, och behöver du fler finns de att hämta på Lumires kontor på Murbruksvägen 4 på Storheden, på våra återvinningscentraler samt på Returpunkt centrum på Köpmantorget.

Bild

Det här får du lägga i din matavfallspåse

 • Matrester
 • Brödrester
 • Grönsaker
 • Fruktrester
 • Kött, fisk & skaldjur
 • Kaffesump & tepåsar
 • Kaffefilter
 • Skal av frukt och grönt
 • Äggskal

Vart tar matavfallet vägen?

Vi fraktar allt matavfall till Norrlands Jord & Miljö AB i Sunderbyn. I Sunderbyn blir matavfallet till näringsrik mull som används som växtjord. I och med detta tillvaratas näringsämnen samt mullämnen och användningen av bland annat handelsgödsel minskar. Ett vanligt missförstånd är att vi blandar både brännbart avfall och matavfall i våra sopbilar. I själva verket är det två fack där brännbart avfall placeras i det ena facket, och matavfallet i det andra facket.

Frityrolja

Mat- och frityrolja ska inte hällas i avloppet eftersom det kan orsaka stopp och igensatta ledningar. Det bästa är att hälla det i en plastdunk eller petflaska med hjälp av en miljötratt, försluta PET-flaskan och kasta i den gröna tunnan eller lämna in till din närmsta miljöstation. Detta är ett undantag, då plast aldrig annars ska placeras i hushållets gröna tunnan. Mindre mängder fett i en stekpanna kan du torka upp med ett hushållspapper och sedan kasta i matavfallspåsen.

Återvinning av förpackningar

Varje gång du köper en produkt med en förpackning betalar du en liten avgift. Avgiften används för att finansiera insamling och återvinning av förpackningar. Förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation.

Det är FTI som står för Förpackningsinsamlingen som sköter och ansvarar för återvinningsstationerna i Sverige. På uppdrag av FTI tömmer vi på Lumire återvinningsstationerna i Luleå. I kommunen finns fler än 50 återvinningsstationer (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). för att hitta närmaste. Om du bor i lägenhet kan du lämna in förpackningar och tidningar i en särskild behållare i ert samlingsrum för avfall och återvinning, om din fastighetsägare har ett sådant upplägg.

Från återvinningsstationen körs insamlat material till vårt mellanlager på Storheden. Det transporteras därefter vidare till sorteringsanläggningar och/eller återvinningsanläggningar. På www.ftiab.se (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) kan du läsa mer om återvinning av förpackningar samt se filmer och mycket annat.

Tips för sortering av avfall i ditt hushåll:

Matavfallet som du sorterat i matavfallspåsen lägger du i det bruna kärlet. Farligt avfall som exempelvis färg, batterier, glödlampor och småelektronik lämnar du på någon av våra återvinningscentraler. Förpackningar och tidningar lämnar du på din närmsta återvinningsstation. Din hantering är avgörande för att minimera ditt avfalls miljöpåverkan samt möjlighet att nyttja det som en resurs. När du sorterar ditt avfall kommer de till nytta igen genom att materialet kan återvinnas. Återvinning innebär stora miljövinster för både oss människor och miljön. Vi spar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. På så sätt kan vi alla hjälpas åt att rädda världen lite varje dag.

Varje Luleåbo slänger i snitt 550 kilo avfall per år och person. Rätt sorterat och återvunnet kan avfallet komma till användning igen. Genom att sortera ut matavfall, gamla förpackningar och farligt avfall gör du en insats för miljön. Du kan, med små grepp i vardagen, vara med och minska avfallsmängderna. Det finns många anledningar till att sortera, återbruka och återvinna ditt avfall:

 • Du hjälper till att hålla avfallstaxan nere. Det kostar pengar i form av avgifter och skatter att skicka material till förbränning
 • Du undviker att skicka material som kan återbrukas och återvinnas till förbränning
 • Du bidrar till en hållbar framtid genom att mindre råvaror behöver användas till nya produkter

Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva fler än fyra jordklot. Att källsortera är en av de viktigaste saker du som privatperson kan göra för miljön. När vi undviker att producera nytt material sparar vi energi och naturresurser samt minskar utsläppen av föroreningar till luft och vatten. Det är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle.  Glas och metall kan till exempel återvinnas hur många gånger som helst. Papper kan återanvändas 5–7 gånger.

Farligt avfall som exempelvis färg, batterier, glödlampor och småelektronik lämnar du på någon av våra återvinningscentraler. Förpackningar och tidningar lämnar du på din närmsta återvinningsstation Elavfall innehåller material som kan återvinnas. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Istället för att gräva upp nytt material ur jorden är det därför bra för miljöns skull att vi tar hand om det som redan finns i omlopp. Elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farligt för natur och människa. Genom att lämna in elavfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö. Allt som har en sladd eller drivs med batteri räknas som elektronik. Även lysrör, lågenergilampor och glödlampor räknas som elavfall. All elektronik du använder i hemmet, kan du lämna in på någon av våra återvinningscentraler.

Tänk på att många produkter innehåller inbyggda batterier. Om ett inbyggt batteri inte går att plocka ut, ur till exempel en leksak, så kan du lämna den som elavfall på någon av våra återvinningscentraler. Även brödrost, dator, hårtorkar och lysrör och lyskällor räknas som hemelektronik, och lämnas på återvinningscentralerna. När det gäller större saker som uttjänta vitvaror och TV-apparater gäller detsamma, det vill säga att du lämnar dem på återvinningscentralerna.

Vad händer med elektroniskt avfall?

Det är förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, som säger att alla gamla elapparater ska samlas in och återvinnas på ett säkert och miljöriktigt sätt. Allt elektronikavfall tas om hand av El-kretsen (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Avfallet plockas isär och sorteras. Det finns ofta värdefulla metaller som går att återvinna. Det finns även en del giftiga ämnen som måste tas om hand.