Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Farligt avfall

Kortfattat kan man säga att farligt avfall är avfall som är skadligt för människa, djur, natur eller miljö om det hanteras felaktigt. Det kan till exempel vara färgrester, lösningsmedel och rengöringsmedel men det kan även vara fast avfall så som elektronik, batterier och ljuskällor. Eftersom farligt avfall kan skada människor, djur eller natur är det viktigt att det inte slängs med de vanliga avfallet eller spolas ned i avloppet.


Så ska farligt avfall hanteras 

På våra återvinningscentraler tar vi emot en hel del avfall från företag, som elektronik och vitvaror. 

När det gäller färgrester finns andra lösningar. Detsamma gäller om ni har avfall som ni är osäkra på hur det ska hanteras.

Kontakta Kundservice via kundservice@lumire.se eller ring 0920-25 09 10 så hjälper vi er. Använd gärna formuläret nedan.

Tips på sådant som ska återlämnas på andra sätt:  

Fyrverkerier, explosiva  ämnen  och ammunition ska lämnas hos polisen.   

Mediciner och kanyler ska lämnas till apotek  

Skrotbilar ska lämnas till återförsäljare eller bildemontering   

Bildäck  ska lämnas till auktoriserad  däckfirma   

Slaktavfall eller döda djur ska tas  om hand enligt  jordbruksverkets föreskrifter  

Förfrågan

Ange så utförligt som möjligt vad det är för avfall det gäller, och hur det är förpackat.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Ladda upp bild(er) på avfallet. Filerna får som mest vara upp till 10MB stora och i JPG eller PNG-format.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Ladda upp ev. produktdatablad. Filen får vara i PDFm DOC eller DOCX-format.
Kostar 250 kr/rapportering.

Läs om GDPR och din personliga integritet.