Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Sekretessbelagda dokument 

Vi på Lumire kan hjälpa er med att ta hand om känsliga dokument, som är sekretessbelagda på ett säkert och tryggt sätt. Det finns kärl som vi kan leverera till er och när ni fyllt dem så hämtar vi dem.  Det går också bra att återlämna kärlen direkt till oss. Därefter sker destruktion av materialet av vår behöriga personal – allt för er trygghet och säkerhet gällande känsliga uppgifter.


Så hanterar vi sekretessbelagda dokument

Kärlet är låst och endast behörig personal har nyckel. För att säkerställa att de sekretessbelagda dokumenten destrueras använder vi en metod som innebär att pappren strimlas hos oss. Sedan blandas det noga med övrigt returpapper som sedan blir till nytt papper. Har du frågor kring hanteringen av sekretessbelagt material är du välkommen att kontakta oss på mail kundservice@lumire.se eller genom att ringa oss på telefon 0920 – 25 09 10.

Så här gör ni som företag för att beställa tjänsten: 

  • Vi kör ut ett kärl till er enligt överenskommelse.
  • Ni fyller upp kärlet i er egen takt och kontaktar oss när ni kärlet är fyllt.

Offertbegäran

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Ange om det föreligger några speciella förhållanden att ta hänsyn till, och hur materialet är förpackat.

Läs om GDPR och din personliga integritet.