Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Hämtning av grovavfall

Visste du att du som bor i villa eller radhus i Luleå har möjlighet att två gånger per år få ditt grovavfall hämtat vid din bostad, vilket sker vid bestämda intervall varje vår och höst? Tjänsten är helt kostnadsfri och ingår i din ordinarie renhållningsavgift. Du kan lämna upp till tre kollin som max får väga 25 kilogram styck. Du ska placera ut ditt grovavfall själv, så nära din tomtgräns som möjligt, våra chaufförer hämtar enbart grovavfall utomhus och som står intill tomtgräns. Det går också fint att beställa grovavfallshämtning närhelst du önskar – läs mer längre ner på sidan. För företag som önskar beställa containers eller kärl för avfallshämtning – läs mer här.


Varje vår och höst finns möjlighet till kostnadsfri hämtning av grovavfall vid Luleåbornas bostäder, för den som bor i villa eller radhus. Skulle du vilja att vi hämtar grovavfall hos dig under annan tidpunkt finns det information om hur detta går till längre ner på denna sida under rubriken ”Vid behov av fler grovavfallshämtningar”. Består ditt grovavfall av hela och fungerande saker? I så fall kanske de kan komma till glädje och nytta hos någon annan. På våra återvinningscentraler och Returpunkten i centrala Luleå tar vi emot möbler och saker som blir till nytta för nya, nöjda ägare.

Du som har villa kan beställa hämtning av ditt grovavfall via knappen nedan. Hämtning sker under våren 2024 med start vecka 20. Sista anmälningsdag är söndag 12:e maj 18:00.

Vid behov av grovavfallshämtning:

Om du har behov av grovavfallshämtning så kan du boka det till en kostnad av 250 kr per kubikmeter. Kontakta kundservice för att boka.

Så här gör du: 
  1. Sortera ut avfallet, sök i vår sorteringsguide ifall du är osäker på hur avfallet ska sorteras.
  2. Paketera avfallet vid behov. Märk sedan med ”Grovavfall”.
  3. Boka hämtning via Kundservice senast veckan innan tömningsveckan 
  4. Ställ fram grovavfallet vid dina avfallskärl dagen innan planerad hämtning 

Grovavfall i hyres- och bostadsrätter

Om du bor i hyres- eller bostadsrätt brukar du, utöver vanlig källsortering, också ha tillgång till någon form av fastighetsnära lösning för att bli av med ditt grovavfall. Det kan till exempel vara en container eller ett miljörum. Kontakta din fastighetsägare för att få information om hur du hanterar grovavfallet där du bor.

Återvinningsbart grovavfall 

El- och elektronikavfall och återvinningsbart grovavfall, till exempel kyl och frys, tv, radio, video, dvd, stereoanläggningar, datorer skickas till elkretsen för materialåtervinning.

Funktionsdugligt avfall så som idrottsutrustning, skottkärror, cyklar och barnvagnar tas omhand för återbruk och säljs eller lånas ut på Returpunkt Centrum eller Hållbarhetshuset på Risslans återvinningscentral. Hållbarhetshuset öppnar inom kort.

Ett annat begrepp är brännbart grovavfall, som hanteras på våra återvinningscentraler. Här ingår exempelvis trasiga möbler och madrasser. Dessa skickas för energiåtervinning och blir också del av vårt kretslopp, till nya användningsområden som värme i våra hem bland annat.

Boka hämtning

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Max 3 kollin á 25 kg. Elektronik och farligt avfall tar du till närmsta ÅVC.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Ladda upp ev. bild(er) på grovavfallets placering för att underlätta hämtningen. Filerna får som störst vara 10MB stora och i JPG eller PNG-format.