Antnäs
återvinnings­central

Söndag, 25/2
Hög
Medel
Låg
 
08
10
12
14
16
18
20
Data saknas
Genomsnittligt besökstryck
Måttsundsvägen, Antnäs
Kundtjänst – 0920-25 09 00
Antnäs ÅVC har öppet udda lördagar,
jämna lördagar stängt.

En viktig del av vår återvinning av avfall sker på vår återvinningscentral i Antnäs, som är öppen både för företag och privatpersoner. Som privatperson använder du återvinningscentralen utan kostnad, en service som ingår i grundavgiften för hushållsavfall. 

Företag, föreningar och verksamheter betalar en fast avgift på 340 kronor exklusive moms i samband med varje besök på återvinningscentralen. Faktura för besöket skickas automatiskt. På Risslans återvinningscentral tar vi emot asbest, precis som på Sunderbyns återvinningscentral. Skulle ni som företag däremot ha stora mängder avfall är det Sunderbyns avfallsanläggning som tar emot detta.


Ta hjälp av vår digitala sorteringsguide

Här kan du snabbt få svar på hur du ska sortera ditt avfall. När avfallet hamnar på rätt ställe kan mer återbrukas och återvinnas och vi spar på jordens resurser.
Sök på valfritt ord nedan så får du mer information om hur du ska sortera ditt avfall. Saknar du något? Hör av dig till oss så att vi kan uppdatera informationen.


Välkommen till Antnäs återvinningscentral – detta kan du lämna här

När du kommit upp på rampen finner du på din vänstra:

 • Metall
 • Restavfall (tidigare benämnt brännbart)
 • Trä
 • Impregnerat trä
 • Grovavfall
 • Wellpapp

När du kör ut från återvinningscentralen finner du:

 • Återvinningsstation för förpackningar

På rampens högra sida finns möjlighet att lämna in:

 • Återbruk
 • Ris & grenar
 • Sten
 • Jord
 • Betong
 • Invasiva växter
 • Farligt avfall.
 • Vitvaror
 • Elektronik
ikon farligt avfall
ikon elavfall
ikon ofärgade glasförpackningar
ikon wellpapp
ikon invasiva arter
ikon trä
Ikon impregnerat trä
ikon vitvaror
Ikon grovavfall
Ikon färgade glasförpackningar
ikon pappersförpackningar
ikon jord
ikon sten 6 grus
ikon ljuskällor
ikon tidningar
ikon metallförpackningar
ikon plastförpackningar

Tips innan du kommer till återvinningscentralen 

 • Packa din bil eller släpvagn smart så slipper du sortera på återvinningscentralen 
 • Max 20 liter spillolja per tillfälle
 • Töm motorer på vätskor, gäller exempelvis din gräsklippare, trimmer och snöslunga 
 • Paketera och märk farligt avfall   
 • Tänk på att förpacka asbest väl och att det endast kan lämnas på Risslan och Sunderbyns återvinningscentral  
 • Säkerställ att ditt fordon inte överskrider totalvikt 3,5 ton

Exempel på saker som ska lämnas på andra ställen

 • Fyrverkerier, explosiva  ämnen  och ammunition ska lämnas hos polisen 
 • Mediciner och kanyler ska lämnas till apotek 
 • Skrotbilar ska lämnas till återförsäljare eller bildemontering   
 • Bildäck ska lämnas till auktoriserad däckfirma
 • Slaktavfall eller döda djur ska tas  om hand enligt  jordbruksverkets föreskrifter   
 • Om du vill lämna balplast, kontakta Svepretur