Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Återvinnings­stationer

I Luleå finns det återvinningsstationer utspridda för att finnas tillgängliga i så många bostadsområden som möjligt. Här är nyckelordet förpackning och det är här du lämnar dina ihopsamlade pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar samt returpapper, som tidningar exempelvis. För oss i Luleå, precis som för övriga Sverige är det företaget Förpackningsinsamlingen (FTI) som har ansvaret för återvinningsstationerna. Därför benämns återvinningsstationer ibland som FTI-stationer, exempelvis på Google maps. I Luleå är det Lumire som sköter tömningarna på uppdrag av FTI.

När det gäller informationsbilderna på vad som kan kastas på återvinningsstationerna, påbörjades under 2021 ett projekt för att samordna så att samtliga bilder, eller piktogram som de ofta kallas, ska vara samstämmiga över Norden. Allt för att det ska vara lättare för dig att känna igen dig, oavsett om du ska kasta en plastförpackning i Luleå eller Köpenhamn. Uppdateringen av bilder i Luleå såväl som runtom i landet sker successivt, vilket innebär att du emellanåt kommer att mötas av bilder som tillhör det tidigare upplägget av bilder.


Det här kan du kasta på återvinningstationen:

ikon plastförpackningar
ikon pappersförpackningar
ikon metallförpackningar
Ikon färgade glasförpackningar
ikon ofärgade glasförpackningar
ikon tidningar

Hitta din närmaste återvinnings­station

När en återvinnings­station behöver städning eller tömning

Om du vill komma med tips eller synpunkter, till exempel att meddela att behållarna är fulla eller om det behövs snöröjning är det FTI (Förpackningsinsamlingen) du ska kontakta på telefonnummer: 020-088 03 11.

Det finns också mer information på webbplatsen www.ftiab.se. Du kan även mejla info@ftiab.se eller Gör felanmälan om du ser att en återvinningsstation behöver tömmas eller städas.

Viktigt att sortera rätt

Allt det du sätter i de olika behållarna på återvinningsstationen blir till en del av kretsloppet, och det är därför viktigt att du är noggrann med att sortera på ett riktigt vis. Om du är tveksam gällande hur något ska sorteras finns det tips och riktlinjer på Förpackningsingsinsamlingens webbplats.

 Alla förpackningar som säljs i Sverige omfattas av producentansvar. Varje gång du köper en produkt som kommer i en förpackning ingår det att du betalar en liten avgift för att finansiera insamlingen av förpackningarna. Om du slänger förpackningen i ditt eget avfallskärl kan förpackningen inte återvinnas och du betalar dessutom för dubbel insamling genom avfallsavgiften.