Bild som visar en byggnad med sedumtak, i bakgrunden syns skog i höstfärger.

Risslan
återvinnings­central

Lördag, 28/1
Hög
Medel
Låg
 
08
10
12
14
16
18
20
Data saknas
Genomsnittligt besökstryck
Brandgatan 4, Luleå
Kundtjänst – 0920-25 09 00

Risslan är den senast öppnade återvinningscentralen som finns vid Porsödalens industriområde, vid lilla Mjölkuddsberget. Ledorden har varit hållbarhet och enkelhet. Hållbarhet både vad gäller materialval och arkitektur men också vad anläggningen ska användas till. Enkelhet i de logistiska flödena, skyltningen och information på anläggningen – allt för att det ska vara lätt för Luleåborna att leva hållbart.


Så här hittar du på Risslan:

När du kör in på området passerar du Hållbarhetshuset till vänster om dig. Du svänger sedan runt huset för att komma till återvinningsstationen, eller för att använda pantamera-maskinen. Du kan även lämna trädgårdsavfall, sten, grus, jord och betong. Men också vitvaror, porslin och keramik.  

När du ska du köra upp på rampen, håller du höger körfält. Väl uppe kan du lämna in gips, wellpapp, isolering, metall, energiåtervinning (tidigare benämnt brännbart) trä, grovavfall och impregnerat trä. Där tar vi dessutom emot farligt avfall och elektronik samt förbrukade ljuskällor och batterier. 

Här tar vi också emot dig som vill lämna in återbruk såsom kläder, inredning, möbler eller fritidsartiklar som därefter kan komma till nytta för någon annan via Hållbarhetshuset.

Företag, föreningar och verksamheter betalar en fast avgift på 340 kronor exklusive moms i samband med varje besök på återvinningscentralen. På Risslans återvinningscentral tar vi även emot asbest, precis som på Sunderbyns återvinningscentral. Skulle ni som företag däremot ha stora mängder avfall är det Sunderbyns avfallsanläggning som tar emot detta.

Illustrerad karta som visar Risslans återvinningscentral och hållbarhetshuset.
Karta över Risslans återvinningscentral och Hållbarhetshuset

ikon trädgårdsavfall
ikon farligt avfall
ikon elavfall
ikon energiåtervinning
ikon ofärgade glasförpackningar
ikon tidningar
ikon invasiva arter
ikon trä
Ikon impregnerat trä
ikon vitvaror
Ikon grovavfall
Ikon färgade glasförpackningar
ikon pappersförpackningar
ikon jord
ikon sten 6 grus
ikon asbest
ikon ljuskällor
ikon metallförpackningar
ikon plastförpackningar

Tips innan du kommer till återvinningscentralen 

 • Packa din bil eller släpvagn smart så slipper du sortera på återvinningscentralen 
 • Max 20 liter spillolja per tillfälle
 • Töm motorer på vätskor, gäller exempelvis din gräsklippare, trimmer och snöslunga 
 • Paketera och märk farligt avfall   
 • Lägg isoleringsmaterial i påse eller säck   
 • Tänk på att förpacka asbest väl och att det dessutom endast kan lämnas på Risslan och Sunderbyns återvinningscentral  
 • Säkerställ att ditt fordon inte överskrider totalvikt 3,5 ton
 • För dig som tar bussen till Risslan med Luleå lokaltrafik (LLT) är det Depåvägen, Ytterviken som är närmsta hållplats.

Exempel på saker som ska lämnas på andra ställen

  Explosiva  ämnen såsom fyrverkerier och ammunition ska du lämna till polisen 

  Mediciner och kanyler ska du lämna till apotek 

  Skrotbilar ska du lämna till återförsäljare eller bildemontering   

  Bildäck ska du lämna till auktoriserad  däckfirma   

  Slaktavfall eller döda djur ska tas  om hand enligt  jordbruksverkets föreskrifter   

  Om du vill lämna balplast, kontakta Svepretur