Återvinningsstationer

Varje gång du köper en produkt med en förpackning betalar du en liten avgift. Avgiften används för att finansiera insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation.

Det är FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som sköter och ansvarar för återvinningsstationerna i Sverige. På uppdrag av FTI tömmer vi stationerna i Luleå. I Luleå kommun finns det 53 återvinningstationer, tryck här Länk till annan webbplats. för att hitta närmaste.

Om du bor i lägenhet kan du lämna in förpackningar och tidningar i en särskild behållare i soprummet om din fastighetsägare har ett sådant abonnemang.

Synpunkter på städning eller tömning

Om du har några synpunkter på tömning eller städning vid återvinningsstationerna ska du kontakta FTI på telefonnummer 0200-88 03 11 eller gå in på deras webb www.ftiab.se Länk till annan webbplats.

Förpackningarna/tidningar delas upp som:

  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Glasförpackningar
  • Tidningar & returpapper

Om dina förpackningar innehåller mer än ett material ska du separera dem om det går. Om materialen inte går att separera, sorterar du förpackningen efter det material som den består mest av.

Betala inte i onödan!

Eftersom du redan har betalat för insamlingen är det viktigt att du sorterar dina förpackningar. Om du slänger dem som brännbart får du betala för dem en gång till genom din avfallssavgift.

Sidan uppdaterad: 2019-10-08

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 8-20
Råneå ÅVC: 14-20
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt