F/ACT Movement

 

Luleå är en av sju kommuner i Sverige som är med i det nationella projektet F/ACT Movement! Syftet är att utbilda och inspirera till att använda modeintresset som en aktiv handling för att minska klimatavtrycket. Utmaningen? Shoppa inga nyproducerade kläder under nio månader och sprid din resa på Instagram.


Bygg en hållbar garderob - F/ACT Movement Luleå!

F/ACT Movement är rörelsen för modeälskare som vill bygga en hållbar garderob utan att tumma på passionen för kläder och mode. Luleå är en av sju kommuner i Sverige som är med i det nationella projektet F/ACT Movement! Syftet är att utbilda och inspirera till att använda modeintresset som en aktiv handling för att minska klimatavtrycket.

Textilindustrin står för stora klimatutsläpp och klädproduktionen har stor miljö- och hälsopåverkan. I projektet F/ACT Movement ska konsumenter leda vägen för en mer hållbar modeindustri. Deltagare från hela Sverige, så kallade f/activister, ska genom inspirerande workshops och föreläsningar få nya verktyg för hur de enkelt bygger en hållbar garderob. Tillsammans med experter inom en rad olika områden ska deltagarna laborera med bland annat återbruk, redesign, cirkularitet och hållbarhet. Samtidigt ska kommuner arrangera aktiviteter med fokus på hållbart mode, och företag ska få hjälp att ställa om till mer cirkulära affärsmodeller. Genom hela projektet är den medvetna konsumenten i centrum, och faktumet att textilindustrin måste ställa om för att nå de globala, nationella och regionala hållbarhetsmålen.

Onsdagen den 2:a september var det uppstart för F/ACT Movement i Luleå. F/ACT Movement är ett nationellt projekt från Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås som handlar om att främja en mer hållbar produktion och konsumtion av mode och textil. Under 2019 genomfördes ett lyckat pilotprojekt med tio stycken f/activister i Västra Götaland. Nu skalar projektet upp till nationell nivå med stöd från Naturvårdsverket och Västra Götalandsregionen. I sju kommuner (Borås, Gotland, Karlstad, Linköping, Luleå, Stockholm, Umeå) med mellan 6 – 11 deltagare per kommun, deltar svenska konsumenter i utmaningen och kommer med hjälp av experter lära sig hur de enkelt kan bygga en hållbar garderob.

Fortsättning på lyckat pilotprojekt

F/ACT Movement startade 2019 då det genomfördes en omgång med tio stycken f/activister i Västra Götaland. Lärdomarna var många och f/activisterna delgav att projektet förändrade deras syn på mode och konsumtion. Flera f/activister valde att fortsätta att fokusera på hållbara alternativ framför nyproduktion och sprider än idag sina erfarenheter via sociala medier. F/ACT Movement drivs av Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås med finansiering från Naturvårdsverket och Västra Götalandsregionen.

Lumire är med på är med på tåget

I Luleå har vi en grupp på 10 förväntansfulla f/activister med olika erfarenheter av att tänka hållbart mode. Deltagarna kommer via Instagram att inspirera Luleåborna till att göra mer hållbara val. För att skapa en hållbar framtid måste vi alla hjälpas åt, vi måste fortsätta ställa om vårt sätt att konsumera varor och tjänster - vi måste helt enkelt sträva uppåt i avfallstrappan. Detta skall göras genom att arbeta förebyggande och uppmuntra till återbruk och återanvändning i syfte att minska mängden avfall, detta projekt ligger helt i linje med det, säger Jenny Widmark, hållbarhetschef på Lumire.


F/ACT Movement kompletterar satsningen #textilsmart som är ett regeringsuppdrag där fakta om textiliers miljö- och hälsopåverkan ska förmedlas tillsammans med handfasta tips och råd på hur konsumenter genom mer medvetna val kan göra skillnad.

Avslut för projektet F/ACT Movement 2021!

F/ACT Movement är rörelsen för modeälskare som vill bygga en hållbar garderob utan att tumma på passionen för kläder och mode. Sedan september 2020 har över 60 utvalda modeintresserade personer runt om i Sverige fått testa olika hållbara modealternativ och delat med sig av sina resor i sociala medier. I maj 2021 tog den resan slut, så vad har Luleås f/activister upplevt och lärt sig?

Om projektet

Textilindustrin står för stora klimatutsläpp och klädproduktionen har stor miljö- och hälsopåverkan. I Sverige konsumerar vi idag cirka 14 kg textil per person och år. Mycket går rakt ner i soporna efter användning. Över 7,5 kilo per person och år (Naturvårdsverket december 2019).

I projektet F/ACT Movement leder konsumenter vägen mot en mer hållbar modeindustri. Deltagare från hela Sverige, så kallade f/activister, har genom inspirerande workshoppar och föreläsningar fått nya verktyg för hur de enkelt bygger en hållbar garderob. I Luleå har projektet drivits av Luleå Miljöresurs där en grupp på nio f/activister med olika erfarenheter av att tänka hållbart, tillsammans med experter inom en rad olika områden, laborerat med bland annat återbruk, redesign, cirkularitet och hållbarhet.

F/ACT Movement drivs av Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås med finansiering från Naturvårdsverket och Västra Götalandsregionen. Luleå Miljöresurs är med i projektet och har haft nio f/activister som har medverkat på träffar, gjort utmaningar och på flera sätt aktiverat sig i kommunen.

För att skapa en hållbar framtid måste vi alla hjälpas åt, vi måste fortsätta ställa om vårt sätt att konsumera varor och tjänster - vi måste helt enkelt sträva uppåt i avfallstrappan. Detta ska göras genom att arbeta förebyggande och uppmuntra till återbruk och återanvändning i syfte att minska mängden avfall. Det här projektet ligger helt i linje med det och därför valde vi att driva FACT Movement i Luleå, säger Jenny Widmark, hållbarhetschef på Luleå Miljöresurs.

På Instagram har följare till Luleås f/activister kunnat läsa många spännande reflektioner under projektets gång, flera av f/activisterna har på sina sociala medier publicerat inlägg där de resonerar om sin framtid som modekonsument med nya ögon och vanor.

Snart är resan slut

Efter nio månaders utforskning av hållbart mode är f/activisterna fyllda med erfarenheter och reflektioner. Delvis har de haft köpstopp för nyproducerade kläder under hela projektet, men de har även lärt sig tekniker för att vårda och laga kläder, styla på nya sätt – allt för att öka livslängden på plaggen samtidigt som de har roligt med mode. De har precis utfört sin sista utmaning i projektet, att skapa en examenskollektion utifrån kläderna i de egna garderoberna samt arrangerat modeutmaningar på Instagram under #factchallengelulea.

Jag stänger projektet med vetskapen om att vi alla kan göra lite bättre val. Det är inte med automatik alltid second hand men det är att tänka efter före. Att välja den bästa kvalitet du har råd med, att aktivera det du redan har och att respektera kläderna och dess skapare genom att vårda och laga. För egen del är jag övertygad om att jag inte är en cirkulent. Jag är en slutanvändare. Jag vill ha plagg i min garderob som jag kommer att älska även om tio år, säger Maria Leijon som finns på Instagram under @rattansgarderob.

Det är svårt att sammanfatta allt roligt jag fått vara med om dessa nio månader, men projektet har verkligen vidgat mina vyer, rubbat mina cirklar och berikat mitt liv på många sätt. Jag är nu en smartare och mer hållbar modekonsument. Jag kommer fortsättningsvis att välja second hand först. Med det sagt kommer jag inte sluta handla nyproducerat - men på ett helt annat och mer genomtänkt vis. Framförallt har projektet givit mig nya härliga vänner med samma intresse! Veronica Wendin som finns på Instagram under @northstyle.ish.

Sammanfattning

Vad? F/ACT Movement är ett projekt där deltagare i hela Sverige under nio månader undvikit konsumtion av nya kläder och samtidigt tagit del av hållbara modealternativ genom workshops och föreläsningar. Luleå Miljöresurs har drivit projektet i Luleå och har haft 9 lokala f/activister under perioden.

Varför? Textilindustrin står för stora klimatutläpp och klädproduktion har stor miljö-och hälsopåverkan.

När? Projektet har pågått från september 2020 till maj 2021

Projektet F/ACT Movement kompletterar satsningen #textilsmart som är ett regeringsuppdrag där fakta om textiliers miljö- och hälsopåverkan ska förmedlas tillsammans med handfasta tips och råd på hur konsumenter genom mer medvetna val kan göra skillnad. I Luleå kan du lämna in den textil du inte använder så den får en chans att leva vidare hos någon annan till bland annat: Återvinningsmarknaden Kronan, Rädda Barnen, Röda Korset samt Returpunkt centrum. Läs mer om projektet på Lumires hemsida www.lumire.se Länk till annan webbplats. och på www.factmovement. Länk till annan webbplats.

Detta kan du göra för en mer hållbar garderob!

  • Använd det du har. Att förlänga livslängden på redan producerade plagg är den enskilt viktigaste åtgärden för att uppnå en mer hållbar klädkonsumtion.
  • Välj second hand i första hand.
  • Handla mer medvetet, såväl i butik som på nätet. Fråga efter mer hållbart producerade textilier och miljömärkta plagg.
  • Det finns inget specifikt material eller någon textilfiber som är mer hållbar än ett annat. Däremot spelar det stor roll hur produkten/plagget producerats.
  • Du som konsument kan göra skillnad. Små medvetna val i vardagen bidrar till en mer hållbar planet!


Läs mer: www.factmovement.se Länk till annan webbplats.

Kontakt: Lumire
Jenny Widmark Hållbarhetschef
Epost: jenny.widmark@lumire.se

Sidan uppdaterad: 2021-10-18

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 8-20
Råneå ÅVC: 14-20
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt