Utbildningsmaterial

Här har vi samlat pedagogiskt material som producerats av oss och våra kollegor i branschen.

Avfallstrappan

Avafallstrappan anger i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör användas och den grundar sig på EU-direktiv. Används för att uppnå EUs miljömål. Prioriteringsordningen innefattar fem steg, där steg ett är det högst prioriterat.

1) Förebygga och minimera mängden avfall,
I första hand ska vi se till att det skapas skapa så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Det kan ske genom att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt. På så sätt spar vi på jordens resurser och undviker att farliga ämnen sprids i naturen.


2) Förbereda för att återanvända så mycket material som det går,
Det avfall som finns ska vi försöka återanvända i så stor utsträckning som möjligt. Ibland har vi inte längre användning för våra saker. Kanske har vi vuxit ur våra skor eller slutat med en hobby? En pryl som du vill bli av med kan vara just vad någon annan letar efter. Genom att lämna saker/kläder till återbruk istället för att kasta gör att någon annan kan bruka dem vidare.


3) Återvinna material som inte går att återanvända,
Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det görs till exempel genom att sortera förpackningar (sopsortera), kompostera och panta burkar.


4) Energiåtervinna det avfall som inte går att materialåtervinna,
Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas för att på så sätt kunna omvandla energin i avfallet till el och värme.


5) I sista hand är det fråga om deponering på en soptipp. Deponera det avfall som inte kan användas som resurs. Det avfall som skall tas ur kretsloppet och som inte kan hanteras på annat sätt.

Sopskolan

Sopskolan är ett skolmaterial för skolår 7-9 med syfte att föra in begreppet hållbar utveckling i undervisningen. Materialet har utvecklats av Avfall Sverige Länk till annan webbplats., i samarbete med El-Kretsen Länk till annan webbplats. och Batteriåtervinningen Länk till annan webbplats..

Gå till Sopskolan Länk till annan webbplats.

Bingo

Gör Returpunktens bingo och bli en riktig återvinnare!

Sidan uppdaterad: 2021-05-05

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 8-20
Råneå ÅVC: 14-20
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt