Skåpet TaGe

Textilindustrin har stor påverkan på vår miljö, klimat och hälsa. Miljöpåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan: vid produktionen av fibrer, vid tillverkning och behandling av material och produkt, vid transport och försäljning, såväl som i användningsledet vid tvätt och skötsel. Textil används i många sammanhang, dock är dagens textilkonsumtion är inte hållbar.

Dagens svenska textilkonsumtion har en stor miljöpåverkan genom påverkan på klimatet och utsläpp av farliga ämnen. Textil är ett avfallsslag som än så länge till stor utsträckning speglar en ohållbar konsumtion. I Sverige konsumerar vi idag ca 130 miljoner kg kläder och hemtextil per år, det motsvarar ca 14 kg textil per person och år. Mycket stora volymer av dessa går rakt ner i soporna efter användning, över 7,5 kilo per person och år (Naturvårdsverket december 2019). Dessa hamnar i restavfallet och skickas direkt till förbränning, det innebär att materialet inte kan tas tillvara genom att återanvändas eller materialåtervinnas. Att slänga textil är resursslöseri.

Genom att öka den aktiva livslängden för textilier hos en eller genom flera användare kan textiliernas totala miljöpåverkan minska. Skåpet TaGe är förskolornas kompis som hjälper föräldrar att på ett enkelt och miljövänligt sätt byta kläder med varandra och genom detta förlänga livslängden hos textilier. Projektet är i grunden ett initiativ från Karlstads kommun som vi tyckte var så bra att vi anammade det i Luleå.

Skåpet TaGe (ta och ge) är ett enkelt sätt att spara både pengar och miljön.

Lumire samarbetar med Montessoriförskolan som i maj 2020 startat sin TaGe-garderob.

Vill du veta mer? Kontakta Jenny Widmark via mail: jenny.widmark@lumire.se.


Sidan uppdaterad: 2021-10-18

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 8-20
Råneå ÅVC: 14-20
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt