Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>
Tobias Sjöström och Stefan Lindqvist

Borrning under vatten – en miljövänlig teknik

Borrning under vatten – en miljövänlig teknik Under senhösten var det dags för en lite speciell del av arbetet med Luleås stora infrasturkturprojekt med fokus på vatten- och avloppsarbete Östra länken – nämligen borrning och dragning av rör under Hertsöfjärdens vattenyta. Syftet är att koppla ihop rörsystemen för dricksvatten och avloppsvatten mellan Hertsön och Örnäset … Läs mer