Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Så betalar företag för avfallslämning

Alla företag är välkomna att besöka Lumires återvinningscentraler och till skillnad från privatpersoner som betalar för besöken via kommuntaxan, är kostnaden 340 kronor exklusive moms per besök. För företag som besöker Risslans återvinningscentral registreras besöket automatiskt vilket sker med hjälp av kamerasensorer som skannar av registreringsnumret på det företagsregistrerade fordonet, utan datalagring. För övriga återvinningscentraler och Sunderbyns avfallsanläggning sker betalning via kort på plats. Alla fordon som inte väger mer än 3,5 ton är välkomna till samtliga återvinningscentraler, för företag som använder ett fordon som väger mer än 3,5 ton är det Sunderbyns avfallsanläggning som gäller. När det kommer till partner-leverantör för fakturor och betalning arbetar vi på Lumire tillsammans med Svea Bank.


När det gäller fakturahantering:

Alla företagskunder som har lämnat avfall på Risslans återvinningscentral kommer till en start att få en pappersfaktura från Svea Bank, vilket du enkelt kan ändra via en anmälan till Svea Bank. Peppolfakturor är gratis men vill någon använda det äldre fakturaformatet SVE-faktura så uppkommer en kostnad.

I samband med bytet gäller även ett nytt bankgiro som du som kund behöver lägga upp vilket är bankgiro 152-3075. Du når Svea Bank via mejl till avcinfo@svea.com eller telefonnummer 08-735 29 59.     

Så går det till på återvinningscentralen:

För företag gäller att en del avfall är kostnadsfritt att lämna och här ingår elektronikskrot, wellpapp, vitvaror samt plast- och pappersförpackningar. Då ni kastar denna typ av avfall tar ni kontakt med vår personal på Risslan för att det inte ska ske någon debitering. Företag får inte lämna farligt avfall på återvinningscentralerna, här hjälper vi er gärna på annat vis via bortforsling och destruktion. För den som är osäker på vad som gäller för olika typer av avfall, är ni alltid välkomna att prata med våra medarbetare så hjälper vi er.

Den automatiska betallösningen som finns på Risslan gäller endast företag som lämnar avfall, privatpersoner berörs inte. Skulle det vara så att tjänstebilar som är företagsregistrerade används för privat bruk, eller besöket ska ske endast till Hållbarhetshuset ber vi er kontakta vår personal på Risslan för att se till att ingen automatisk faktura går ut. Vi kan också göra upplägg som passar ert företags projekt, upplägg eller hantering av farligt avfall, ni är välkomna att kontakta oss via kundservice@lumire.se