Vattenavstängning Föreningsgatan
Se driftinformation >>

Avstängd gång- och cykelväg vid Tuna strand

Det omfattande vatten- och avloppsprojektet som går under namnet Östra länken genomförs på ett antal ställen runt om i Luleå. Vid Tuna strand finns redan en ny gång och cykelväg, för den som färdas mot, eller från, Storheden som går fint att använda när vi inom kort kommer att stänga av den ena vägen då vatten och avlopp ska kopplas in. Allt för säkerheten och för att inga människor eller djur ska riskera att komma till skada. Planerad tid för avstängning är 10 mars – mitten av oktober.


– Snart kommer det att ske en inkoppling av vatten och avlopp vid Tuna, på väg mot Storheden och då behöver vi stänga av gång- och cykelvägen. Det är en säkerhetsfråga och det finns redan nu skyltar som visar den nya cykel- och gångvägen mot Storheden. Alla kommer att kunna ta sig fram på den vägen, berättar Erik Edenroth, som är Kvalitets- och miljöansvarig och arbetsledare på NCC, som arbetar tillsammans med Lumire på projektet.

Erik Edenroth, Kvalitets- och miljöansvarig och arbetsledare för Östra länken projektet om den nya gång- och cykelvägen vid Tuna strand: ”Alla kommer att kunna ta sig fram, både mot Storheden eller från Karlsvikshållet”.

Den planerade tiden för avstängning är från 10 mars till mitten av oktober.