Avstängt för infart vid Sandviks­gatan och Residens­gatan från 12 juni

Med start den 12 juni och ungefär fem veckor framåt, vilket innebär mitten eller slutet av juli kommer korsningen Sandviksgatan/Residensgatan vara avstängd för infart från Sandviksgatan mot Residensgatan samt vice versa. Se karta ovan för mer information. Anledningen är att vi på Lumire arbetar med att se till att nya vatten- och spill-ledningar (där det senare innebär exempelvis avlopps- och duschvatten) samt dagvattenserviser kommer på plats till kvarteret Biet i Luleå.


För mer information hur trafiken kommer att ledas under tiden arbetet sker, se kartbild ovan.