Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Begränsad fram­komlighet vid Kallkällan

Lulebo bygger nya hus på Kallkällan i Luleå, det blir två punkthus som preliminärt erbjuder inflyttning från våren 2026. Från Lumire sida arbetas det för fullt med vatten- och avloppsledningar som går under och vid bilvägen, vilket tillfälligt påverkar trafiken i området. Det avstängda körfältet kommer att öppnas igen under slutet av oktober om inget oförutsett sker. Signalsystemet är inställt på så vis att det både reagerar på kö och på enskilda bilar. Det vill säga, när köer byggs upp styrs signalerna via tidsinställning – när det inte är kö slår det om till grönt då en bil närmar sig.


För dig som cyklar finns hänvisning till de vägar som finns inom Kallkällan. Mjölkuddsberget påverkas inte alls, vilket gör att den som vill röra sig i det sköna naturområdet kan göra så. För dig som åker buss går det fint, även om busshållplatsen tillfälligtvis är flyttad.

– Det finns ett befintligt vatten- och avloppssystem vid Kallkällan men vi ser att här behövs nya ledningar för att allt ska fungera som det ska, även för ett Kallkällan som växer då fler människor flyttar in, säger Malin Sunesson som är Projektchef på Lumire.

När det gäller trafikplaneringen kommer man att genomföra de anpassningar som behövs för att hålla säkerhet och trygghet för alla människor och djur i området. För den som har möjlighet att anpassa sin rutt och försöka undvika morgonrusningen och eftermiddagstrafiken finns det tid att spara, tipsar Malin Sunesson avslutningsvis.