Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>
Tobias Sjöström och Stefan Lindqvist

Borrning under vatten – en miljövänlig teknik

Under senhösten var det dags för en lite speciell del av arbetet med Luleås stora infrasturkturprojekt med fokus på vatten- och avloppsarbete Östra länken – nämligen borrning och dragning av rör under Hertsöfjärdens vattenyta. Syftet är att koppla ihop rörsystemen för dricksvatten och avloppsvatten mellan Hertsön och Örnäset och övriga staden, vilket ökar kapaciteten och tryggar dricksvattenförsörjningen på Hertsön, idag och i framtiden. De nya avloppsledningarna är viktiga för att kunna transportera avloppsvatten från Hertsösidan, mot Örnäset och därefter mot avloppsreningsverket Uddebo på Svartön.

Det är en solig höstdag vi träffar Lumires vatten- och avloppsingenjör Tobias Sjöström och projektledare Stefan Lindqvist. Båda har arbetat med projektet en längre tid, och nu är det dags för en lite speciell dag på jobbet. Arbetet med att borra sig ned och fram för att placera dricksvatten- och avloppsledningar under vattnet på Hertsöfjärden är i gång, och arbetet går fint.

– Med hjälp av bentonitblandningen minskar friktionen mellan rör och borrhål och underlättar på så vis indragning av rör, säger Tobias Sjöström och Stefan Lindqvist lägger till:

– När rören sedan kommit över på andra sidan fjärden så använder vi igen mer traditionell teknik, för att därefter kunna ansluta till en brunn.

Det är många år sedan utredningsarbetet startade, redan 2019 gjordes förprojektering för att sedan gå över i detaljprojektering 2022 och slutligen byggnation. Arbetet med att öka kapaciteten skapar goda förutsättningar för Luleås tillväxt då det planeras för nytt bostadskvarter, Hertsöheden, men också för de nya etableringar som väntas ske inom Luleå industripark.

– Det är väldigt miljövänligt att använda denna borrningsteknik då rätt geotekniska förutsättningar råder, här har vi en hel del lera och lösa jordarter vilket gör att det är väldigt passande för styrd borrning, förklarar Stefan Lindqvist och lägger till avslutningsvis:

– Det känns jättekul att vi är i sluttampen av den här etappen och att vi lyckats hålla både budget och tid.

Vill du ser mer om hur det gick till och höra Tobias Sjöström och Stefan Lindqvist berätta om arbetet? Kolla in filmen nedan: