Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Nya krafttag efter fjolårets brand

En ny balpress är driftsatt på Sunderbyns avfallsanläggning, som en viktig länk i kedjan för att vi tillsammans ska fortsätta återvinna material som bidrar till att göra Luleå hållbart. Förra året härjade en brand på fastigheten som Lumire har ute på Storheden. Skadorna blev omfattande och bland de förstörda inventarierna fanns en balpress; en maskin … Läs mer

Nya avgifter för avfallshantering från 1 april

Den 25 mars beslutade kommunfullmäktige om ny avfallstaxa för Luleå kommun. Den nya taxan innebär att grundavgifterna höjs med 15,91 procent och att hämtnings- och behandlingsavgiften för restavfall höjs med 10,52 procent. Höjningen motiveras främst på grund av ökade kostnader för återvinning och återbruk samt ökade kostnader för drivmedel och behandling av restavfall. Avfallstaxan styr … Läs mer

Bild på en sopbil som lyfter ett grönt avfallskärl, i bakgrunden syns ett brunt kärl och en gata.

FÖRSENAD AVFALLSHÄMTNING PÅ GRUND AV KYLAN

Den kalla temperaturen gör att dagens avfallshämtning torsdag 4/1 ställs in. Turerna kommer att köras ikapp så fort vädret tillåter. Eventuellt berör detta även imorgon fredag 5/1. Även avfallshämtningen som går till företag och flerbostadshus ställs in idag och eventuellt i morgon. Låt alla avfallskärl stå kvar ute.

Bild på tre personer inomhus i kontorsmiljö

Nya taxor för vatten och avfalls­hantering – det händer 2024

I dagarna blev beslutet klart gällande kommande VA-taxans (står för vatten- och avloppstaxa) höjning med 20 procent för 2024 som börjar gälla den 1 januari 2024 i Luleå. Sedan tidigare finns även beslut för den nya taxan gällande avfallshantering och återvinning vilken innebär en höjning med 10 procent, med start 1 mars 2024. Vad innebär … Läs mer

Viktigt om din återvinnings­station i Luleå efter nyår

Stökigt på din återvinningsstation? Har du idéer gällande hur vi kan förbättra återvinningen i Luleå? Med start 1 januari 2024 är det Lumire som tar emot såväl felanmälningar som goda idéer. Detta beror på ansvaret flyttas från FTI, som står för Förpackningsindustrin till Lumire och Luleå kommun. Jesper Samuelsson, Projektledare på Lumire (ses på bild … Läs mer