Bild på två människor varav en i gula varsel o arbetskläder inomhus i ett avloppsreningsverk

Spår av läkemedels­rester funna i uttrar

Som media rapporterat om, såväl SVT som Sveriges radio har Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm släppt en rapport som handlar om att uttrar från 15 olika län i landet analyserats och där en utter i Boden uppvisade högst halter av olika läkemedel. Uttrar ses som utmärkta miljöindikatorer, och finns numera i hela Sverige förutom Gotland där … Läs mer

Bild på människa vid dörr utomhus

Guldet som glimmar i Luleåbornas avloppsvatten

Visste du att vi kan förutspå framtida virusutbrott genom studier av vårt avloppsvatten? För en tid sedan hade jag förmånen att få lyssna till duktiga studenten Frida som presenterade sitt examensarbete om kartläggning av covid-19 i avloppsvattnet i Luleå. Ett arbete som hon utfört under 2021. Hon redovisade sina fynd för medarbetarna på Uddebo avloppsreningsverk … Läs mer

Bild på människa i arbetskläder utomhus vinterlandskap

Ny pilotstudie i Luleå – så ska avloppsvattnet renas från läkemedelsrester

För första gången i Norrbotten har Luleå kommun, närmare bestämt Lumires Vatten och avlopps-enhet beviljats bidrag från Naturvårdsverket för att kunna genomföra en ny studie gällande hur vattnet ska renas från läkemedelsrester. Något som annars kan påverka den akvatiska miljön: ”Än så länge finns inga lagkrav på att rena läkemedelsrester, men vi ser absolut nyttan … Läs mer

Samarbete för att minska spridningen av PFAS

Vad har brandsläckare, smink och popcornspåsar gemensamt? Jo, de är alla produkter som kan innehålla polyflourerande kemikalier, eller PFAS. Ett sorts evighetsmaterial som förorenat tusentals hektar mark och vattendrag eftersom ämnets styrka också är dess svaghet sett ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Kunskapen om hälso- och miljöpåverkan för PFAS som grupp är ännu begränsad, men … Läs mer