Två personer inomhus vid möte

Förbättringar under och ovan jord väntar gator kring Bredviken

För en tid sedan bjöd Lumire tillsammans med Luleå kommun in till träff för de som bor på Angelgatan, Kolkgatan och Mjärdgatan i Luleå. Det gäller ett kommande vatten- och avloppsarbete och tillhörande gatuförbättringar som exempelvis ny asfaltsbeläggning, som startas upp under senvåren. Att få träffa de boende i ett område när ett arbete ska … Läs mer

två människor står utomhus vid en röd vägg

Träff i Råneå om vatten­försörjning och nya ledningar

Varför tar det nya vattenprojektet så lång tid? Kommer vattnet att hålla god kvalitet? Det var några av frågorna som engagerade Råneåbor ställde vid en träff i Råneå för en tid sedan, då de möttes upp med Lumires projektledare Torbjörn Norén och vatten- och avloppsingenjör Tommy Bergdahl (bilden) för att höra mer om det långsiktiga … Läs mer

Bild på människor i grupp, utomhus vid masugn som syns i bakgrunden

SSAB och Luleå kommun­koncern tecknar avtal inför fossilfri industriell omställning

SSAB, Luleå kommun och dess bolag har nu kommit överens om att gemensamt skapa långsiktiga, och hållbara helhetslösningar för en fossilfri industriell omställning. Parterna ska teckna en avsiktsförklaring som skapar goda förutsättningar för ett fossilfritt Luleå och SSABs omställning. På bilden syns från vänster: Per Ekervhen, vd Lumire, Carl Wangel, SSAB, Malin Larsson, vd Luleå … Läs mer

Bild på människa framför skärmvägg på mässa

Digitala vattenmätare ger trygghet i flerbostads­hus

Under många år har analoga vattenmätare använts för att kunna mäta hur mycket vatten ett hushåll förbrukar i Luleå, men under senare tid har takten ökat för att byta ut de analoga mätarna mot digitala mätare – både för villaägare och för de som bor i flerbostadshus. Lumires Emil Fahlén (bilden), Arbetsledare inom Vatten och … Läs mer

Två människor i gula arbetskläder utomhus vid höstfärgat träd

Läkemedels­rester i avlopps­vattnet – resultat från pilot­projekt

Paracetamol. Diklofenac och Losartan. Tre viktiga läkemedel, som också är de mest frekventa när det gäller läkemedelsrester i våra vatten. Detsamma gäller även inom det pilotprojekt som precis avlutats gällande läkemedelsrening av avloppsvatten vid Uddebo avloppsreningsverk i Luleå. Ett projekt som till största del finansierats av Naturvårdsverket, för första gången i Norrbotten. Nu har ett … Läs mer

Människa i arbetskläder vid rött mindre hus

Så förbättras vatten­­reningen i Klöverträsk

Med start i våras sker en uppgradering i Klöverträsk när det gäller vattenreningen. En förflyttning från kemisk till biologisk rening, och en tillbyggnad av vattenverket som gör att vattnet för Klöverträskborna ska vara av god kvalitet även framåt i tiden. ett jobb som beräknas vara klart under våren 2023. Lumires VA-ingenjör (VA står för vatten- … Läs mer

Människa vid möte vid bildskärm

Nu ökar takten för återställandet av vägar vid Bredviken

Ett drygt tjugotal boende från området vid Bredviken, närmare bestämt Knöppelåsvägen och delar av Kalvholmsgatan samlades för att höra mer om vad som ska ske gällandet återställandet av vägar i bostadsområdet de bor i. De möttes upp av projektchef Malin Sunesson från Lumire (bilden), Niklas Öhman, projektledare för återställningen som ska ske och Jakob Melby, … Läs mer