Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>
Bild på två personer som ska föreläsa inomhus i en sal med bakgrundsbild på skärm

Twin cities, Luleå och Boden – vatten och avlopp i den gröna omställningen

Den gröna omställningen. Nya industrier samt befintliga företag som skapar helt nya innovationer i Luleå. Hur kommer vatten och avlopp in och varför är det viktigt att samarbeta? På LTUs konferens ”Cirkulär vattenhantering – ett paradigmskifte” i Luleå finns Petra Viklund, chef för vatten och avlopp inom Lumire och Magnus Bäckström, vatten- och avloppsstrateg inom … Läs mer

Bild på ett vattenglas

Så föreslås nya vatten- och avlopps­taxorna bli för 2024

Under en längre tid har Lumires chef för vatten och avlopp Petra Viklund arbetat med att kunna presentera kommande vatten- och avloppstaxan (förkortas VA-taxa) för Luleå kommun. Inom media har man under en tid lyft frågan gällande att kommuner runt om i landet påverkas av det förhöjda ränteläget som råder. Branschorganisationen Svenskt vatten har också … Läs mer

bild på ett immigt vattenglas på en mörk träskiva

Nytt dricksvatten­direktiv – begreppet tjänligt tas bort

I det nya dricksvattendirektivet som Livsmedelsverket ansvarar för har benämningarna tjänligt, tjänligt med anmärkning samt otjänligt tagits bort, när det kommer till hur det kommunala dricksvattnet ska hanteras i våra hem. Anledningen är att bedömningarna kan bli för trubbiga, och riskera att i vissa fall bli missvisande. Det kommer fortfarande att finnas gränsvärden som ska … Läs mer

Naturbild med vårvinter och snö och sjö vid strand

Grundvatten­nivåer i Luleå – så är läget

På senare tid har media uppmärksammat att grundvattennivåerna i Sverige ligger lägre än vanligt, och Lumires Petra Viklund, Chef för Vatten- och avlopp berättar nu mer om hur läget ser ut i Luleå och vad man kan tänka på som enskild individ – framför allt om man har ett sommarboende nära ett mindre vattenverk. – … Läs mer

Fem människor inomhus samlade för presentation

”Bäst före-datum för rören har gått ut – snart startar arbetet kring Bärgarstigen och Slåttervägen”

Härom veckan samlade Hans Callne, projektledare tillsammans med kollegorna från Lumire Lars Rutberg som är Chef för anläggning och teknik, Carina Strandberg, Vatten- och avloppsingenjör, samt Jozefine Boman, Projektledare och Fredrik Bladfors, Trafikingenjör inom Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning med ett antal Gammelstadbor i Stadsöskolans matsal. Syftet var att ses och berätta mer om arbetet som kommer … Läs mer

Bild på människa i vinterkläder utomhus en solig vinterdag med snö

Vikten av vatten – idag är det världs­vattendagen

1992 infördes Världsvattendagen på ett initiativ från FN, Förenta nationerna, för att sätta strålkastarljuset på det livsviktiga vattnet. Något som många kanske inte tänker på är att Lumire faktiskt också är Norrbottens största livsmedelsproducent tack vare att bolaget tillhandahåller dricksvatten till alla Luleåbor. Årets världsvattendag, onsdag 22 mars handlar extra mycket om att påskynda omställningen … Läs mer

Två människor vid stort fönster med vinterlandskap utanför

Det livs­viktiga vattnet – så säkerställs kvaliteten

Att kontrollera vattnets kvalitet är något som sker på regelbunden basis i Luleå. Förutom Lumires kontinuerliga kontroller får vi också kontakt med Luleåbor som reagerat på förändringar i vattnet vilket är till stor hjälp för att kunna säkerställa att vattnet håller den kvalitet som önskas. Vid bostadsområdet Dalbo, ett av Luleås nyare bostadsområden genomförs just … Läs mer