Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>
Bild på ett vattenglas

Så föreslås nya vatten- och avlopps­taxorna bli för 2024

Under en längre tid har Lumires chef för vatten och avlopp Petra Viklund arbetat med att kunna presentera kommande vatten- och avloppstaxan (förkortas VA-taxa) för Luleå kommun. Inom media har man under en tid lyft frågan gällande att kommuner runt om i landet påverkas av det förhöjda ränteläget som råder. Branschorganisationen Svenskt vatten har också … Läs mer