Cykel­biblioteket på Returpunkt Centrum läggs ner

Vid årsskiftet kommer cykelbiblioteket som finns i Returpunkt Centrums lokaler på Köpmantorget i Luleå att stängas. Cykelbiblioteket är ett samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun och Lumire som varit igång under två års tid som varit till glädje för många Luleåbor, men där ett antal cyklar också hanterats vårdslöst.


Det finns flera orsaker till att cykelbiblioteket läggs ner, där vandalisering och stöld har varit de mest allvarliga:

– Vi har glädjande nog sett att det är många som uppskattat vår tjänst och som varit glada åt att kunna hyra cyklar. Såväl turister som Luleåbor som behöver eller vill prova på en ny slags cykel för en kortare stund. Även om det är en liten grupp som har stulit och förstört cyklar ser vi att slitaget varit betydligt större än vi kunnat uppskatta även för de cyklar som inte blivit helt förstörda. Framför allt gäller detta el- och lastcyklar. Det har funnits stora behov av service generellt för cyklarna, betydligt mer än vi trott. Cyklarna har kommit tillbaka repiga och saknat beståndsdelar. Då de kommit tillbaka väldigt skadade har det tagit tid att laga dem, vilket även påverkat möjligheten att boka cyklarna då de är inne för service betydligt oftare än vi önskat, förklarar Per Westermark, Trafikingenjör på Stadsbyggnadsförvaltningen inom Luleå kommun (bilden nedan).

Människa utomhus sommartid vid grönskande område och lutar sig mot cykel
Per Westermark, Trafikingenjör på Stadsbyggnadsförvaltningen inom Luleå kommun: ”Vi är stolta över att vi har genomfört detta projekt som varit öppet för justeringar, även om vi nu ser att vi behöver avsluta projektet då det inte är hanterbart inom verksamheten”.


Skälet till att Luleå kommun och Lumire startade detta projekt var en önskan att erbjuda Luleåborna olika slags cyklar och visa på olika val, något som går hand i hand med kommunens målsättning för att öka det hållbara resandet. Att köpa en elcykel eller lastcykel är inte möjligt för alla rent ekonomiskt men det kan också vara en möjlighet att testa på en viss slags cykel innan det stora inköpet genomförs. Cykelbiblioteket har också erbjudit mer ovanliga cyklar, som en så kallad handcykel. Cyklarna som använts i biblioteket har Luleå kommun köpt in under ett antal år för olika projekt och nu kom de till nytta för fler Luleåbor som sett till att få dem att rulla så många mil som möjligt.

De cyklar som nyttjats mest är el-cyklarna, vilka också varit mest utsatta och stöldbegärliga. Under projektets första år var det 600 personer som nyttjade tjänsterna och under år två var det fler än 300 personer.

Vad händer framöver?

– Våra ambitioner är att fortsätta använda Returpunkt Centrum till cykelrelaterade projekt, en mötespunkt för cykelevent. Vi genomför en årlig cykelauktion som framöver skulle kunna genomföras på Returpunkt Centrum. Det skulle också kunna finnas evenemang för att lära sig laga och fixa med sin cykel och vi ser gärna samarbeten med cykelhandlare eller andra som delar vårt intresse. Inom den närmsta tiden ser vi inte att vi öppnar upp något nytt cykelbibliotek, men vi välkomnar andra aktörer att hitta en lösning. Det finns också aktörer i Luleå som erbjuder cykeluthyrning, vilket vi är glada för, säger Per Westermark avslutningsvis.