Dags för av­läsning av vatten­mätare i ditt hem

Har du en analog vattenmätare i ditt hem har du troligtvis fått ett brev från oss på Lumire gällande att det börjar bli dags för den årliga vattenavläsning. Här använder du Mina Sidor för att notera den aktuella ställningen, vilket ska ske senast den 31 januari.


I din fastighet, exempelvis ditt hus eller radhus, finns en vattenmätare som håller reda på hur mycket vatten som förbrukas. Vattenmätaren ska vara lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Alla analoga mätare kommer att successivt bytas ut till digitala mätare under kommande år och tills dess att det är genomfört sker avläsning en gång per år. Ansvarsfördelningen innebär att det är Lumire som äger själva vattenmätaren och kontrollen av denna, men du äger kopplingarna kring mätaren samt drift och underhåll av vattenledningen från förbindelsepunkten in till din fastighet.

Skulle din registrerade vattenmätarställning avvika mycket från föregående års förbrukning behöver du kommentera avvikelsen för att kunna registrera den via Mina Sidor. Med avvikande värde räknas en förändring på minst 40 procent från tidigare avläsningar och kan exempelvis bero på följande anledningar:

  • Har ni blivit fler eller färre i hushållet? 
  • Har du installerat pool?
  • Finns det möjligen en toalett som läcker vatten?  

Den som inte har möjlighet att rapportera avläsningen digitalt, via Mina Sidor här på vår webbplats kan be om hjälp av någon närstående. Denne behöver då tillgång till personnummer, kundnummer och att du eller personen gör avläsningen. Ska du registrera vattenmätarställning för ditt företag eller bostadsrättförening? Kom ihåg att lägga till två extra nollor (00) framför det tiosiffriga organisationsnumret.  Vid frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice@lumire.se som även nås på telefonnummer 0920 – 25 09 10.