”Den viktigaste faktorn för vår bransch”

Ulrika Larsson (bilden) är tillförordnad chef för Vatten- och avlopp inom Lumire. Att ha gott, friskt vatten i kranen och avloppssystem som fungerar är något som vi i Sverige ser som självklart. Nu har hon skrivit en krönika om en bransch som står inför utmaningar, och funderar över vad som kan bli framtidens hållbara vattentjänster.


För en tid sedan kunde Vattenstämman äntligen genomföras på plats i Stockholm. Vattenstämman är en samlingsplats där företag och bolag likt oss inom Lumire möts för att diskutera frågor gällande vatten och avlopp och dess utveckling. Dessutom var det dags för Svenskt Vattens 60-årsjubileums. Under två dagar bjöds vi på intressanta föreläsningar och inspel gällande klimat, finansiering och säkerhet för kommunpolitiker, tjänstemän, leverantörer och akademin.

På hemmaplan igen reflekterar jag över alla intryck och tänker att det är stora utmaningar som vi inom vatten- och avloppsbranschen står inför och jag slås av insikten om att vi lever i en föränderlig värld på många sätt. Vi har den senaste tiden fått erfara kriser vi inte kunnat förutse såsom en pandemi av oberäknelig art och krig i Europa. Klimatförändringarna gör sig allt oftare påminda och okända krafter gör intrång i våra IT-system. Man undrar vad står vi inför härnäst och vad måste vi förbereda oss för?

Det kan kännas tungt men samtidigt finns känslan att ur kriserna föds också det nya goda. Vi behöver samverka mer med varandra men också med andra sektorer, vi behöver blicka utanför vår box och se nya möjligheter, ge vårt bidrag till den gröna omställningen och se samhället som en helhet. Vi har börjat ifrågasätta rådande modeller, kan vi hitta andra sätt för finansiering och taxekonstruktion som bidrar till en mer hållbar vatten- och avloppsbransch? Som skapar incitament till att hushålla med vårt dyrbara vatten? Jag tar med mig att vi står inför en spännande utveckling för vatten- och avloppsbranschen, där oanade möjligheter finns runt hörnet.

Detta känns också talande för oss, en kommun i norra Sverige, där flera stora industriaktörer knackar på dörren och vill etablera sig. Det ger oss möjligheter men också stora utmaningar. Som aktör inom vatten och avlopp behöver vi bidra med förutsättningar för att fler människor ska kunna bo och verka i staden. Men för att skapa nya möjligheter för vår sektor, tillsammans med de företag som vill etablera sig behöver vi ställa oss frågan ”vilka är framtidens hållbara vattentjänster”?

Den kanske viktigaste frågan för att vi ska bli framgångsrika i vårt uppdrag är kompetensförsörjningen, något som lyftes på Vattenstämman. Vårt uppdrag omfattar beredskap för oförutsedda kriser, att bidra till en omställning till en mer cirkulär värld och att leverera hållbara vattentjänster till samhället. För att säkra den kompetens branschen behöver måste vi som vatten- och avloppsaktör aktivt hjälpa till och ta ansvar för, nu och i framtiden. Det är det absolut viktigaste för en bransch i förändring.