”Sveriges modernaste åter­vinnings­central”

Hållbart och enkelt. Det är ledord som genomsyrar hela Risslans Återvinningscentral – även i val av byggmaterial.


För att skapa en återvinningscentral som lever som man lär har hela byggprocessen genomsyrats av ett helhets- och hållbarhetstänk. Redan då markarbetet inleddes 2018 hade man återbruk i fokus. När stora mängder berg sprängdes bort för att ge plats för verksamheten kom det till användning i andra kommunala projekt. Sedan dess har man skapat en användarvänlig och hållbar anläggning med medvetna materialval.

– Vi har genomgående valt enkla, funktionella material på hela anläggningen, berättar Fredrik Wennberg, som har haft en projektledarroll från Lumires håll i byggandet av Risslans Återvinningscentral.

Man har bland annat valt en underhållsfri och återvinningsbar fasad till byggnaderna, samt ett sedumtak för att samla upp regnvatten och dessutom samspela med den omgivande naturen. Val som går helt i linje med återvinningscentralens mål.

– Vi har genomgått en process under flera år där omhändertagandet av resurser fått mer utrymme i vår verksamhet. Då är det viktigt att vi har med den biten även när vi bygger. Sedan kan det vara svårt att applicera det på precis allt när man bygger hus, men där det går har vi gjort det, säger Fredrik.

På rampen finns bland annat personalbyggnad och servicebyggnad. Här ligger även den nya återbruksmottagningen, vars mål är att samla in material som kan nyttjas på nytt. Dessutom finns Hållbarhetshuset, som öppnar under första kvartalet 2022 nedanför rampen där de insamlade föremålen kommer att säljas.

– I det huset har vi satsat ännu mer på enkla materialval. Det är mycket trä, och slipad betong som golv. Vi undviker plast och satsar på mer hållbara material. Det ska ge en genuin norrländsk känsla, säger Fredrik och fortsätter:

– Lokalen har utformats för att vara väldigt flexibel, med en öppen planlösning. Det är för att den enkelt ska kunna användas för andra ändamål i framtiden. Det ska vara lätt att ställa om för andra typer av verksamheter.

Hållbarhetshuset har dessutom försetts med solceller som försörjer delar av anläggningen med energi. Enkelheten går igen på flera sätt i den nya anläggningen. Förutom enkla materialval ska det vara enkelt för Luleåborna att återvinna sitt avfall genom enkla logistiska flöden samt tydlig skyltning och information på anläggningen.

Hur tror du att anläggningen kommer tas emot av Luleåborna?

– Förhoppningsvis ställer de sig positiva till den. Det är en jättefin anläggning. Det är Sveriges modernaste återvinningscentral. Den är bra planerad och ligger på ett bra ställe, så jag hoppas att det upplevs som positivt, avslutar Fredrik.