Det livs­viktiga vattnet – så säkerställs kvaliteten

Att kontrollera vattnets kvalitet är något som sker på regelbunden basis i Luleå. Förutom Lumires kontinuerliga kontroller får vi också kontakt med Luleåbor som reagerat på förändringar i vattnet vilket är till stor hjälp för att kunna säkerställa att vattnet håller den kvalitet som önskas. Vid bostadsområdet Dalbo, ett av Luleås nyare bostadsområden genomförs just nu extra många kontroller. Vi har träffat Sara Brännström och Klas Jonsson (bilden) som bor i området och som tillsammans med Lumires vatten- och avloppsingenjör Joakim Johansson berättar mer om vad som sker:


Sara Brännström, Klas Jonsson och deras tre barn flyttade in i sitt fina miljöhus i ladhus-stil på Dalbo i somras. Familjen bor in sig som bäst, och ser fram emot sin första jul i huset. Planerna är många – först väntar bygge av mur i form av l-stöd och fokus på utomhus-miljön. Sedan kommer ett kontor och lite annat smått och gott. Runt omkring familjen finns cirka 80-talet hus, och framöver planeras för byggen av radhus i townhouse-stil.

Just det sista, att området än inte är bebott fullt ut om än vatten- och avloppssystemet är färdigt utbyggt är något som påverkat vattnet för några av de boende, vilket vi återkommer till längre fram i texten.

Märkte ni något på vattnet?

– Nej, vi gjorde inte det. Tvärtom var det första jag sa, när vi flyttade hit var just att det är så gott vatten. Vi har varit supernöjda. Så blev vi kontaktade av Lumire som ville komma och ta prover på vattnet och då visade det sig att det fanns bakterier, berättar Sara Brännström och Lumires Joakim Johansson fortsätter med att förklara:

– Vi hade fått in samtal från ett annat hushåll på Dalbo som upplevde smak- och luktförändringar på vattnet, vilket gjorde att vi tog prover både i det hushållet och även i fler hushåll. Första provet visade på anmärkning och vi kunde se att detsamma gällde för ett antal familjer, om än inte hos alla hushåll. Det är viktigt att nämna att även om det fanns anmärkningar var det inte på något sätt farligt för hälsan, men vi jobbar alltid för att se till att kvaliteten blir som den ska.

Joakim Johansson är vatten- och avloppsingenjör på Lumire, och arbetar med dricksvattenkvalitet inom området Kvalitet och miljö: ”Vi är tacksamma för när människor reagerar på avvikelser eller hör av sig med frågor, på så sätt kan vi hjälpas åt att behålla vårt goda dricksvatten i kranen”.

Varför sker detta?

– Troligtvis då området inte är färdigutbyggt än, vilket alla vattenledningar är och då kan det bli en så kallad omsättningsproblematik. Det vill säga att vattnet inte förflyttas med det flöde eller hastighet som kommer ske när alla är inflyttade och använder vatten och avlopp som det är planerat för. För att öka omsättningen av vattnet kopplade vi in en brandpost, vilket gav goda resultat. Vi fortsätter utredningen och modellerar för att se vilka åtgärder som är mest lämpliga för olika delar av bostadsområdet, beroende på om man bor högre upp eller längre ner, förklarar Joakim Johansson.

Som nyinflyttad har man många saker att ta ställning till, vad känns extra viktigt för er?

–Jag tycker det är skönt att även om vi inte upptäckt det själva, så görs kontroller av vattnet. Bara det känns ju tryggt och att det finns en proaktivitet, säger Klas Jonsson. Vi har bott utomlands och där hade vi dåligt tryck till och med för dusch, vilket vi inte fick så mycket hjälp med där.

Finns det något som man göra själv i detta fall?

– Inte i det här fallet, utan här ska man ta hjälp av Lumire, säger Joakim Johansson och lägger till:

– Vi gör kontinuerliga kontroller, men är alltid tacksamma för att Luleåborna själva hör av sig när de upplever avvikelser, så hjälps vi åt på bästa sätt.

Sara och Klas, ni bor i ett miljöhus. Är ni intresserade av hållbarhet?

– Absolut, man har ju blivit väldigt varse när man ser allt som händer är att resurserna är ändliga. Till och med att ström är en lyx, det handlar om att ta vara på resurserna. Till stor del en del av livet, och vi har blivit mer medvetna om vilka val man gör och vilken effekt de kan få. Det kan också handla om ekonomiska förutsättningar, för oss som familj och för framtiden känns det vettigt att lägga energi på att leva hållbart, säger Klas Jonsson och Sara Brännström lägger till:

–Att leva hållbart, utifrån det man kan och har förutsättningar till.

Sist – vad har ni för råd till nyblivna husägare?

– Häng inte upp er på knopparna till köket, säger paret med ett skratt. Det är så många stora beslut, och det går att snöa in på hur mycket som helst, men ta det lugnt – det kommer bli bra, säger Sara Brännström avslutningsvis.