Digitala vattenmätare ger trygghet i flerbostads­hus

Under många år har analoga vattenmätare använts för att kunna mäta hur mycket vatten ett hushåll förbrukar i Luleå, men under senare tid har takten ökat för att byta ut de analoga mätarna mot digitala mätare – både för villaägare och för de som bor i flerbostadshus. Lumires Emil Fahlén (bilden), Arbetsledare inom Vatten och avlopp berättar mer:


– När det gäller flerbostadshus, som bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare finns det fortfarande både analoga och digitala mätare i husen och de tillhörande byggnaderna. Det är framför allt antalet lägenheter som styr hur många vattenmätare, och storleken på vattenmätare som ska användas. Men det påverkar också om det är så att man vill ha ett större flöde, då kan man behöva anpassa typ av vattenmätare efter detta.

Ungefär 60 procent av stadens bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i Luleå har bytt till de nya digitala mätarna som finns, och själva utbytet sker efter med förbestämda intervall då det finns en viss levnadstid även för de analoga mätarna. Vid år 2025 ska alla mätare vara utbytta till digitala mätare i Luleå, men för många bostadsrättsföreningar, som har många boende i sina hus och därmed större mätare kan det tänkas ske tidigare.

Vilka fördelar finns det?

– Dels att vissa har mätare även inne i privata garage som finns kopplade till fastigheten som det kan vara krångligt att få till att läsa av, vilket vi då tar hand om när det gäller de digitala mätarna. Det finns också alltid en risk att en mätare läses av felaktigt, det är inte alltid helt lätt att läsa av en mätare på rätt sätt. Dessutom kan man som fastighetsägare köpa till en så kallad dongel för att få en övervakning av vattenförbrukningen i fastigheten, vilket också gör det lättare att upptäcka eventuella läckage. Dongeln är programmerad till mätaren, så de hör ihop. Det är en jättebra lösning som finns just nu, vi följer också utvecklingen för att se vad som sker framöver, säger Emil Fahlén som avslutning.