Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Nya dricks­vatten­ledningar till Råneå

Från Porsön till Rutvik. Sedan vidare mot Råneå. Det handlar om nya dricksvattenledningar som ska ge Råneåborna friskt, gott vatten under lång tid framöver. 2028 beräknas projektet vara klart.

Det var 2017, efter en algblomning i Andträsket som ett politiskt beslut fattades att vattnet framöver ska dras från Gäddviks vattenverk. Algblomningen utreddes noggrant och det visade sig att det inte var något fel på vattnet, men den nya vattendragningen kommer även att bli en samhällsekonomisk smart lösning. Spillvatten-kapaciteten kommer att förstärkas längs sträckan mellan Björsbyn och Rutvik.

Klicka på kartan för större vy

2021-2023 – från Porsön till Brännan

Varje del av arbetet delas upp i etapper som är cirka 5 – 6 kilometer per etapp. Den första sträckan är också den längsta; cirka 7.5 kilometer mellan Vänortsvägen på Porsön till Brännan, där vatten- och avloppsledningar grävs ner.

2023-2024 – Brännan till Altersund, Persön till Börjelslandet

Med start under 2023 arbetar vi oss vidare från Brännan till Nickbyn och Altersund.  Vi kommer att korsa byn för att fortsätta vidare mot Persön där vi kommer att placera tryckstegringsstation. Syftet är att den hjälper till att skapa ett högre tryck i ledningarna för vidare pumpning mot Råneå.

I november 2023 planerar vi för driftsättning av ett nytt spillvattenssystem till och från Rutvik vilket ger bättre kapacitet, och som innebär en större trygghet gällande vattnets tillgång för Rutviksborna. Eftersom det också planeras för ett nytt arbetsplatsområde i Rutvik är det viktigt att även dessa framtida etableringar planeras för, och kan tillgodoses. Idag tas dricksvattnet från Gammelstad och spillvatten skickas till Gammelstad, tack vare våra nya ledningar och byggen öppnar vi upp för bättre resurser även i Gammelstad. Med andra ord – på vägen till Råneå ser vi till att människor i olika bostadsområden får bättre förutsättningar.

Efter att vi passerat Persön kommer vi fram till Börjelslandet, och där avslutas den del som kallas för etapp 3 vilket planeras ske under tidsperioden 2024 – 2025. Efter Börjelslandet tar vi oss vidare i den del som kallas för etapp 4, mot Norråmarksbäcken.

2025-2028 – vattenreservoar vid Rånekölen

När vi kommer fram till den del som kallas för etapp 5, startade den visserligen redan 2021 och den beräknas avslutas under 2026 – 2027. Här kommer vi att passera vid Råneåkölen där vi kommer att bygga en högreservoar, vilket ofta kallas vattentorn. Den kommer att förse Råneå med vatten genom självtryck från Rånekölen och driftsättning beräknas ske under tidsperioden 2027 – 2028. Något som är positivt med reservoarvolymen är att den också kommer att fungera som redundans, vilket betyder överskott och skapar extra trygghet.