Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Fakturahantering för leverantörer

Ekonomi­system och fakturerings­uppgifter

Inom Lumire arbetar vi med avfall, återvinning och återbruk samt med Vatten- och avloppslösningar för Luleås bästa. Vi samverkar med många företag och organisationer och alla som är leverantörer till Lumire ska adressera fakturorna till Luleå Miljöresurs AB och skicka dem enligt nedanstående faktureringsuppgifter. För företag som lämnar avfall på Risslans återvinningscentral skickas faktura för besöket automatiskt.


Så här gör ni som ska fakturera Luleå Miljöresurs AB (Lumire):

I första hand önskar vi att ni skickar era fakturor i något av nedanstående format:

EDI-fakturor (står för elektronisk faktura):

Företagsnamn:Luleå Miljöresurs AB
Organisationsnr:556019-0331
GLN7340109102902
PEPPOL0007:5560190331
VAN-Operatör:Tieto Sverige

E-postfakturor med PDF

Har ni inte möjlighet att skicka fakturor elektroniskt tar vi under en övergångsperiod emot PDF-fakturor som skickas till faktura@lumire.se . Endast en faktura per e-postbrev kan tas emot. Eventuella bilagor ska vara infogade i samma PDF-fil där fakturan är först.

Vi behöver också en referens på samtliga fakturor. De fakturor som inte innehåller ett referensnummer kommer att återsändas för komplettering.

Vid frågor eller funderingar ber vi er kontakta ekonomiavdelningen ekonomi@lumire.se eller via vår kundtjänst 0920-25 09 00.


Användande av rekvisition på Hållbarhetshuset:

På Hållbarhetshuset går det bra att använda rekvisition. För att vi ska anse att rekvisitionen är giltig ska den innehålla företagets namn och fakturaadress, den fakturamärkning/referens som ni som företag kräver, datum för inköp, vem som får handla med rekvisitionen, en underskrift av behörig person samt giltighetstid. Rekvisitionen kan vara en utskriven elektronisk rekvisition eller i original på företagets brevpapper.


Vatten- och avloppsavdelningen – från Luleå kommun till Lumire 1 januari 2022:

För de företag som sedan tidigare är leverantör till Vatten- och avloppsavdelningen och som fakturerat Luleå kommun med ett referensnummer som börjar med 6223xxxx, byter fakturauppgifterna till de som finns nedan. Det eller de avtal som ni har med Luleå kommun och Luleå Miljöresurs kommer inte att påverkas av denna övergång eftersom båda dessa parter finns med i avtalet.


Försäljning av byggrelaterade tjänster

Luleå Miljöresurs AB kommer att omfattas av begreppet omvänd moms – vilket betyder att de företag som fakturerar oss för byggrelaterade tjänster inte ska debitera mervärdesskatt. 

Vi kommer från och med 2022 att betraktas också som ett byggbolag då vi säljer byggtjänster. Det innebär att du som leverantörer till oss vars utförande kan hänföras till byggtjänst ska skicka en faktura utan moms med märkningen ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” samt Lumires VAT-nr: SE556019033101.

Omvänd skattskyldighet ska användas om du säljer:

1.  Tjänster som avser fastighet, byggnad eller anläggning inklusive uthyrning av arbetskraft relaterat till:

  • Mark- och grundarbeten
  • Bygg- och anläggningsarbeten
  • Bygginstallationer
  • Slutbehandling av byggnader
  • Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

2.  Byggstädning eller uthyrning av tillhörande arbetskraft

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta ekonomiavdelningen ekonomi@lumire.se eller vår Kundservice på telefonnummer 0920-25 09 10.