Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Förbättringar under och ovan jord väntar gator kring Bredviken

För en tid sedan bjöd Lumire tillsammans med Luleå kommun in till träff för de som bor på Angelgatan, Kolkgatan och Mjärdgatan i Luleå. Det gäller ett kommande vatten- och avloppsarbete och tillhörande gatuförbättringar som exempelvis ny asfaltsbeläggning, som startas upp under senvåren. Att få träffa de boende i ett område när ett arbete ska startas upp är positivt, berättar Lumires projktledare Daniel Albing (ses på bilden ovan tillsammans med Lumires projektchef Malin Suneson) och gladdes åt den engagerade skaran som kom med kloka frågor och tips.


Startskottet för del ett sammanfaller med tiden då tjälen går ur marken, under senvåren 2023. Då börjar Lumire med ett omfattande vatten- och avloppsarbete, att byta ut och justera äldre ledningar. Något som bland annat visat sig då det varit en del vattenläckor i området. Del två tar vid under 2024 och då handlar det om arbetet som syns för blotta ögat – Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning ser till att det blir jämna fina gator, som dessutom smalnas av, berättar Lumires projektledare Daniel Albing.

Vilka problem har identifierats i området, som behöver en lösning?

– Gatan är i stort behov av renovering. Samtidigt passar vi på att byta vatten- och avloppsledningarna som är ålderstigna. På så sätt undviker vi också att behöva riva upp den nya fina gatan på många många år, säger Lumires projektchef Malin Suneson (bild ovan).

Gator i behov av renovering, vad kommer att ske?

– Det kommer att handla om arbetet med själva gatan under 2024, när Lumire gjort klart allt arbete med vatten- och avloppslösningarna. När det gäller planering och utformning av gator är tanken att körbanan ska vara 5.5 meter med grönytor vid sidorna vilket är positivt då det ger en fördröjning av dagvatten, vi ser miljövinster och en säkrare och tryggare gata, förklarar Fredrik Bladfors som är Trafikingenjör på Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning (bild nedan)och förklarar vidare:

– En del tänker att det inte körs så fort inne på gatorna idag. Med en ny och fräsch asfalt tenderar dock medelhastigheten att öka vilket den nya utformningen är tänkt att förhindra. Man vill också få bort att det är för många bilar parkerade efter gatorna, vilket en smalare gata kan leda till, något som också ökar trafiksäkerheten.  

Vad kan sägas om placering av brevlådor och avfallskärl?

– Det är inte klart än, vi genomför utredningar  för att se ifall de ska samlas ihop eller hur det ska förändras framöver. Det är inte något som gäller bara för detta område, men blir det aktuellt kommer vi att ge mer information, säger Fredrik Bladfors fortsättningsvis.

Från vänster ses Lars Rutberg, Driftchef på Lumire och Fredrik Bladfors, Trafikingenjör på Luleå kommun som deltog i mötet med de boende inför det kommande arbetet.

Hur kommer de boende att påverkas – och vilka förbättringar kan vara kloka att genomföra under samma tid för ett hushåll?

– Det kommer att bli en begränsad framkomlighet under vissa tider. Att skydda tredje part – människor och djur – är alltid viktigast. Därför kan man behöva parkera bilen en bit bort under vissa tidperioder, säger Lars Rutberg, driftchef på Lumire (bild ovan). Man kan också passa på att se över sina egna ledningar, det är något man styr upp själv som hushåll. Vi rekommenderar att man fyller upp några dunkar eller kärl hemma för privata behov då vattnet kommer vara avstängt periodvis. Vi har fått frågan om Lumire kan göra privata jobb, när vi ändå arbetar i området, men här är svaret att det inte kommer att genomföras vilket beror på att det kan bli felaktig konkurrensutsättning, förklarar Lars Rutberg som är driftchef på Lumire och säger avslutningsvis:

– Vi kommer att skicka ut mer information, dessutom kommer det att finnas möjligheter att prata med oss på plats för att ta upp frågor och funderingar. Bland annat dök det upp frågor om servis under mötet, vilket är klokt att de boende funderar över, då den också börjar uppnå en viss ålder.