Tömning av oljeavskiljare

Vi erbjuder:

  • En topptömning (innebär att vi suger upp det översta skiktet i oljeavskiljaren)
  • En heltömning (innebär att vi tömmer din oljeavskiljare helt och hållet)
  • En tömningsfrekvens som passar ert behov.
  • Rengöring av din oljeavskiljare invändigt.
  • Kontroller efter anvisningar för din oljeavskiljare.​

En oljeavskiljare är en tank som separerar olja, bensin och andra miljöfarliga vätskor från vattnet i avloppet. Avloppet leds in i tanken och eftersom oljeavfallet är tyngre än vattnet, kommer det att lägga sig överst. På väg ut från tanken finns ett rör i botten som leder det oljefria vattnet vidare till ett reningsverk, ett vattendrag eller en sjö.

För att oljeavskiljaren ska fungera måste den tömmas emellanåt, innan den blir för full. Väntar man för länge med att tömma avskiljaren kan oljeavfallet trängas ut med det oljefria vattnet.

Om oljeprodukter släpps ut i avloppsledningsnätet är risken stor att miljön skadas. Oljan kan störa funktioner i reningsverken, förorenar sjöar och vattendrag. Det kan även leda till explosions- och förgiftningsrisk om avfallet når ut till ledningssystemet.

  • Verkstäder, garage, lager
  • Parkeringshus/däck
  • Bensinstationer och fordonstvättar
  • Måleriverkstäder
  • Industrier som hanterar oljor eller oljedränkta produkter
Sidan uppdaterad: 2015-02-23