/

”En förhoppning om att återbruket ökar”

Att ha en vision kan hjälpa och styra många gånger. Lumires vision är ”Vårt ansvar, skapa hållbar miljö”.  Jag ställde mig frågan; vad innebär den för mig?

Krönika av Per Ekervhen, VD på Luleå Miljöresurs AB


Porträttbild på en man som tittar rakt in i kameran.

För mig är det att vi på ett ansvarsfullt sätt gör vårt yttersta för att påverka och bidra till en hållbar miljö där vi bor idag, men också för att nästa generation ska ha en lika bra eller bättre plats att bo på här i Luleå. Lumire ska genom samverkan, innovation, trovärdighet och uthållighet vara en motor för att skapa förutsättningar för en hållbarare miljö i Luleå.

Den 10 december 2021 öppnade Luleås nyaste Återbruks- och återvinningsanläggning, som beräknas bli en av Luleås mest besökta platser med 300 000 besök per år. Vi hoppas att du som kommer till oss upplever att det är en plats du vill komma tillbaka till. Där det ska vara lätt att göra rätt och du får hjälp när du behöver det. En förhoppning vi har med denna anläggning är att återbruket i Luleå ska öka.

Hållbarhetshuset på Risslan är ett gott exempel på hur vi hjälps åt. Där kommer det som lämnats in för återbruk på våra återbruksmottagningar att säljas, vi kommer också använda huset för utbildning och inspiration. Jag hoppas att ni alla någon gång lämnar in något för återbruk, samt handlar något second hand. Det skulle vara ett stort steg mot ett hållbarare Luleå för mig.

En annan aktivitet mot ett hållbarare Luleå är Returpunkt Centrum och secondhand-butiken Samlat, som finns på Köpmantorget i centrala Luleå. Förhoppningen är att vi ska kunna öppna upp Returpunkter i fler stadsdelar runt om i stan. Om du inte redan har besökt secondhand-butiken Samlat så tycker jag verkligen att det är dags. En riktigt fin och inspirerande butik.

Ytterligare en viktig händelse skedde vid årsskiftet 2021/2022. Då flyttade verksamheten för vatten och avlopp i Luleå in till Lumire.

Det innebär att våra verksamheter som arbetar med återvinning och avfall, samt vatten och avlopp blir ett. Vi blir som bolag en ännu större samhällsbyggare som genom samverkan, innovation och ansvar bidrar till att Luleå kan växa på ett hållbart sätt. Förhoppningen är att vi tillsammans blir ett ännu mer värdeskapande bolag för alla Luleåbor. Där allt vi gör bygger på att vi hjälps åt genom hela kedjan – från ert hem, till våra anläggningar och vidare för återvinning och återbruk. Ett bra exempel på det är att våra avfalls- och återvinningsfordon i år kommer att börja köras på biogas. Det är så vi tillsammans skapar en hållbar miljö.

Sist men inte minst vill jag lyfta våra medarbetares viktiga roll för alla Luleåbor. Att vår personal varje dag hämtar och tar hand om vårt avfall och att vi levererar ett gott vatten som vi sedan tar hand om. Hur skulle vår vardag se ut om det inte fungerade?

Per Ekervhen, VD Lumire