Första biogaslastbilen är i drift – snacka om cirkulärt 

Nu är det första tunga fordonet som körs på biogas i drift. Det är ännu ett kliv till i den gröna omställningen. En del i att minska vår klimatpåverkan sker genom att byta till fossilfria drivmedel i våra avfalls- och återvinningsfordon. Det innebär att våra fordon blir del av en cirkularitet, då vi har möjlighet att transportera det matavfall vi hämtar hos Luleåborna på biogasen vi producerar av matavfallet.  Under 2023 kommer fler fordon i den tunga fordonsflottan att bytas ut till biogaslastbilar. Lumires satsningar på biogas är en förutsättning för att kunna fortsätta den gröna omställningen. 


Med biogas i stället för diesel i våra fordon blir det mindre buller och utsläpp. Tack vare ditt matavfall kan vi skapa ett kretslopp av energi och växtnäring på våra lokala biogasanläggningar.  Biogasproduktion leder till minskade utsläpp av växthusgaser och omvandlar ett avfall till en energikälla. Biogasen ger inga extra utsläpp av koldioxid till atmosfären eftersom den tillverkas av förnyelsebara råvaror.  

Med biogas i våra fordon kan vi skapa ett mer miljövänligt och hållbart samhälle genom att:  

  • Bidra till minskade utsläpp av hälsoskadliga partiklar  
  • Minska användningen av olja och fossila bränslen  
  • Bidra till att fler gröna arbeten skapas lokalt  
  • Skapa en cirkulär ekonomi genom att återvinna matavfallet 
     

Visste du att?  

— Du kan köra nästan 1 mil med en personbil på bränslet från 5 kg matavfall.  

– En bil som kör på biogas släpper ut 2 600 kg mindre växthusgaser per år jämfört med en bensindriven bil.  

– Med fossil naturgas i tanken minskar utsläppen av koldioxid med 23 procent per energienhet, men med biogas minskas utsläppen med hela 93 procent.  


Tillsammans mot ett mer hållbart Luleå. Tänk på att slänga ditt matavfall rätt, vi vill ta vara på så mycket det bara går, visst är du med?  


Bildtext: från vänster Jesper Samuelsson,Tf Återvinnings & Avfallschef, Anders Eriksson, Tf Driftledare Hushåll