Från asfalt till grönt och skönt: ”Ett gyllene tillfälle”

När vatten- och avloppsprojektet Östra länken arbetar sig fram genom Luleå handlar det inte bara om att lägga ner meter efter meter av nya rör under jord – det handlar även om att återställa, att försköna och förbättra. Ett aktuellt exempel är platsen vid mackarna vid Örnäsrondellen i Luleå, där närmare 500 meter kantsten, träd, buskar och blommor kommer att förändra platsens utseende, vilket kommer att märkas redan om några månader.


– Det kommer att bli mer stadskänsla tack vare vår nya plattläggning och att vi anlägger grönytor vilket man mer förknippar med city än den tidigare asfaltsytan. Området är ett litet industriområde, där det också finns en pumpstation – sådant som ofta inte förknippas med en stadskärna. Nu förändrar vi karaktären då vi ändå arbetar med nya vatten- och avloppslösningar. Ett gyllene tillfälle att göra något mer, då vi ändå skulle återställa. Vi lyfter denna passage och gör den mycket finare, berättar Julia Hjalmarsson, arbetsledare på NCC som är partner med Lumire för Östra länken-projektet.

Att göra förändringar och förbättringar inom infrastrukturen har varit Östra länkens signum, och att få lämna något bättre efter sig har varit en vision att arbeta efter. Nu får passagen vid mackarna en ny lösning för gång- och cykelväg som går vid busshållplatsen, och området blir lite mer kuperat. Istället för små gräsmattor och asfalt så kommer ett antal nya planteringar, som pelarbjörkar och rönn. Planen är väl genomtänkt och det slutliga intrycket kommer bli betydligt grönare än dagens område. Det handlar om att det är en plats som är välbesökt, både vid busshållplatserna och vid gång- och cykelbanor och det är därför viktigt att platsen både känns bra att vistas på och att man får känna sig trygg – därför ingår också att det blir ny belysning.

– Vi hoppas att Luleåborna kommer att bli glada och positivt förvånade över det nya utseendet vid detta område. Just nu arbetar vi med kantsten, närmare bestämt 500 meter kantsten som ska läggas. Vi jobbar på under sommaren och hösten, vårt första fokus handlar om att få till asfalt – sedan kommer matjord och de roliga bitarna med plantering. Redan i höst kommer det att synas en stor skillnad, och nästa år kommer vi att se resultatet i sin fulla prakt, berättar yrkesarbetarna Valdis Hurvins, Alex Johansson och Mats Berglund (på bilden nedan).