Grävjobb i tjäle och snö – så går det till

Simon Landin, arbetsledare och Björn Olsson, grävmaskinist jobbar med Östra länken som är ett stort och omfattande vatten- och avloppsprojekt som rör och berör många Luleåbor. Vi träffas vid Örnäsrondellen i Luleå, där det finns ett antal bensinmackar och där grävjobbet under vårvintern sker vid området mot vattensidan.


Vad innebär det att jobba vintertid i en stad som Luleå, med mängder av snö, tjock is och tjäle i marken?

– Det kan vara problem när det är rejält med tjäle i marken, annars funkar det hyfsat bra att arbeta även vintertid, även om det kan bli lite problematiskt att få snö i materialen. Men det kan man inte göra så mycket åt. Den här vintern är ungefär som vanligt, ingen extrem vinter, berättar Björn Olsson.

Hur förbereder man för vinterjobb?

– Att få vara på ställen där vi inte är på vägar eller platser där man måste snöröja är fördelaktigt, så att inte tjälen far ner så djupt – där kan det röra sig om bara 20 till 30 centimeter tjäle. Vi anpassar så gott det går. Just nu och här har vi 1.80 meters tjäle, det är klart mer att jobba med. Vi tar oss fram en 10 – 15 meter per dag, men det är förstås tidskrävande.

1.80 meter i tjäle – kan det vara världsrekord?

– Nejdå det är ungefär så det kan se ut just nu, säger Björn Olsson med ett leende.

Hydraulhammaren är högljudd – finns det annat som påverkar människor runt omkring?

– Ja, det är tyvärr ljudligt då vi krossar oss ner, men i övrigt är det nog inte så mycket som är störande. Vi använder en hydraulhammare som knackar sig ner, slår sönder tjälen. När tjälen är borta, då kan vi börja gräva och då tar min kompis vid och schaktar bort. Vi hjälps åt, det finns en tjälkrok på grävaren.  Det går också att tina sig ner, men det är klart mer tidskrävande.

Finns det fördelar med att jobba på vintern?

– Ja, det kan vara när vi är på blötare ställen, där det är mjukt och besvärligt för lastbilar att ta sig fram. För Östra länken är det ju stora ledningar, och vi tar oss fram allt eftersom så vi tar oss fram så gott det går under årets lopp, berättar Björn Olsson. 

Simon Landin, arbetsledare – hur mycket tid spar ni på att jobba året om med Östra länken? 

– Det är klart att hade vi behövt ha uppehåll på vintern hade det ju tagit mycket längre tid. Nu går det framåt hela tiden, även om vi inte kan hålla samma tempo som på sommaren.  Vi behöver inte stoppa upp jobbet. Jag tror inte det här projektet hade gått så bra som det gjort, om vi inte kört på vintrarna också. Vi har ju flera år kvar av projektet och det är pressade tidsplaner som ska hållas. Vi ser en stor förståelse från Luleåborna över ljudnivåerna, att de förstår det högre syftet, det är vi glada för.

Hållbarhet och miljö, hur jobbar ni med dessa frågor?

– För här och nu, vinterjobbet så blir det mindre påverkan och återställande än på gräsytor till exempel. Vi försöker så gott det går att vara på platser som passar för vinterjobb. Vi har också hjälpmedel som heatwork, en lång slang som läggs ut som innehåller 100-gradigt vatten som värmer upp marken. Ett komplement, även om det just nu är hydraulhammaren som är viktigast på grund av den tjocka tjälen. Här handlar det också om vårt förberedande arbete, hur vi anpassar oss för det som redan finns i jorden som fiber och elkablar exempelvis, där vi tinar och arbetar smart och inget skadas, berättar Simon Landin avslutningsvis.