Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Guldet som glimmar i Luleåbornas avloppsvatten

Visste du att vi kan förutspå framtida virusutbrott genom studier av vårt avloppsvatten?


För en tid sedan hade jag förmånen att få lyssna till duktiga studenten Frida som presenterade sitt examensarbete om kartläggning av covid-19 i avloppsvattnet i Luleå. Ett arbete som hon utfört under 2021. Hon redovisade sina fynd för medarbetarna på Uddebo avloppsreningsverk som precis som vi alla stått inför ett stort antal anpassningar både på arbetet och hemma under de senaste åren med anledning av pandemin. Frida kunde visa att vi även i Luleå kan se tidiga indikationer av annalkande virusutbrott genom att mäta avloppsvatten innan de faktiska sjuktalen visar sig i vården. Svårigheten är inte att mäta och upptäcka virusrester utan att hantera de variationer i flöden in till reningsverket som uppstår vid kraftiga regn eller snösmältning.

Att följa trender, pandemier, läkemedels- och narkotikaanvändande i det avloppsvatten som vi alla och envar producerar är ett relativt lågutnyttjat mått på samhällets allmänna hälsotillstånd. Spännande samarbetsmöjligheter öppnar sig när vi börjar glänta på dörren och vår bild av avloppssystemet och avloppsreningsverket som tidigare ändstation kan få stryka på foten.

Vad säger innehållet i vårt avloppsvatten och vår samtid? Finns det kunskap värt guld i form av nya produkter och informationshämtning som vi tidigare lämnat därhän? Den kräsmagade rynkar kanske på näsan men faktum är att en holländsk forskargrupp tittar på att utvinna ätbart protein ur avloppsvatten.

På Uddebo avloppsreningsverk i Luleå trängs uppfiskade skatter på en hylla. Det är plånböcker, körkort, löständer och ett gäng med gosedjur, säkerligen högt älskade en gång i tiden som letat sig hela vägen från någons toalettstol genom avloppssystemet och fastnat i avloppsreningsverkets rensgaller.

När det gäller framtidens skatter, vore det inte fint om de handlar mer om lärdomar från vattnets innehåll och därmed större möjligheter till mer kunskap och ett gott mående? Kanske till och med möjligheter att att stoppa eller åtminstone mildra kommande pandemier eller utmaningar. Så låter vi nallarna och löständerna gå vidare till annan slags återvinning – det finns en plats för dem med.

Krönika av Petra Viklund, Lumire